IT-vinner på første forsøk

Publisert: 07.02.2020 | Tekst: Øystein Krogsrud

Datavitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er vinneren av studentenes kåring av beste masterprogram innen informasjons- og datateknologi. Det ferske masterprogrammet gikk rett til topps i første forsøk.

bilde Datavitenskap

Anvendt maskinlæring. Her er studenter og forelesere i datavitenskap på en forelesning i anvendt maskinlæring. Foran er fire representanter fra linjeforeningen Datasci NMBU.

Professor Hans Ekkehard Plesser

Tekna Magasinet har for femte året på rad rangert alle masterprogrammene for syv faggrupper innen teknologi og naturvitenskap i Studiebarometeret. Studiebarometeret er en undersøkelse fra NOKUT hvor alle studenter i Norge kan gi karakterer på sine respektive studieprogrammer. Her svarer professor Hans Ekkehard Plesser ved NMBU på spørsmål om mastervinneren i informasjons- og datateknologi:

1. Som nykommer i Studiebarometeret gikk dere rett inn på førsteplassen blant masterprogrammer innen informasjons- og datateknologi. Hva har bidratt mest til at et nesten helt nytt masterprogram er inne på førsteplass?

– Vår femårige sivilingeniørutdanning innen datavitenskap var Norges første ved oppstarten i 2018. Datavitenskap vil få enorm betydning for samfunnsutviklingen og næringslivet i årene som kommer. Med en mastergrad i datavitenskap får du verktøyene til å finne mønstrene i havet av data, og kunnskapen til å kunne forstå og utnytte dem. Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) har lenge hatt sivilingeniør-programmer med svært gode resultater, for eksempel Miljøfysikk. Dette har lært oss i praksis hvordan man lager et godt studietilbud med fokus på studentene.

2. Det er stort sprik i tilbakemeldingene som ligger til grunn for det høye gjennomsnittet. Hva er bakgrunnen for svært svake tilbakemeldinger på organisering og svært gode på inspirasjon?

– Vi har mange svært dyktige og engasjerte lærere som deler sin faglige begeistring med studentene og inspirerer. Det dårlige resultatet i organisasjon må vi se nærmere på. Det kan skyldes at ikke alt gikk helt på skinner ved oppstart. Andre programmer ved REALTEK har betydelig bedre resultater, for eksempel Miljøfysikk (4,1), så vi kan lære lokalt.

3. Hva er den største samfunnsmessige utfordringen fagområdet datavitenskap står overfor i dag?

– Den største samfunnsmessige utfordringen datavitenskap står overfor i dag blir å utnytte det enorme potensialet som ligger i datavitenskap til den enkeltes og felleskapets beste, mens vi samtidig ivaretar personvern og bred, demokratisk maktfordeling.

Dette er undersøkelsen fra Studiebarometeret
Studiebarometeret.no er en nettportal som viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Data i studiebarometeret.no bygger på en nasjonal spørreundersøkelse, Studiebarometeret fra NOKUT. Undersøkelsen foretas årlig blant 2. års og 5. års studenter.

Tekna Magasinet har foretatt en rangering av alle masterprogrammer innen de syv store faggruppene i kategorien Naturvitenskapelige og tekniske fag (inkludert ingeniørfag). Faggruppene Matematikk og statistikk og Fabrikasjon og utvinning er utelatt på grunn av få masterprogrammer.

Rangeringen i faggruppene er foretatt ved å beregne et gjennomsnitt av ni indekser og et spørsmål om overordnet tilfredshet (helhetsvurdering). Disse indeksene er læringsmiljø, medvirkning, inspirasjon, tilknytning til yrkeslivet, undervisning, forventninger, organisering, vurderingsformer og tilbakemeldinger. Alle indeksene er beregnet på grunnlag av flere underliggende og mer detaljerte spørsmål.

Antall respondenter er lagt til grunn der det ellers er likt for både gjennomsnitt og helhetsvurdering. Masterprogrammer med færre enn ti respondenter i undersøkelsen for 2019, er ikke inkludert i rangeringen.
Her er de andre mastervinnerne i faggrupper innen teknologi og naturvitenskap:

Prioriterer bærekraftig arkitektur

Oljemaster i klimakamp

Mastervinner med klimaengler

Stavangermaster topper med sideveis tenking

Økt popularitet med FNs bærekraftmål

Mastervinner i skjæringspunkt