Inspirerte til
realfagsstudier i Agder

25.10.2018 | Tekst og foto: Kenneth Stubhaug Karlsen

Tekna og Universitetet i Agder inviterte elever fra videregående skoler i hele Agder til inspirasjonsdag om realfag i Kristiansand og Grimstad i slutten av oktober. I underkant av 400 elever og lærere deltok.

– Jeg ønsker å studere data, sier Simen Bai (nr. 2 fra venstre). Han var på inspirasjonsdag om realfag sammen med sine medelever Gina Marie Bøyum Johansen og Håvard Skåli. Lærer Sigrun Erlandsen hadde med seg 45 elever fra Arendal Videregående.

– Jeg synes dagen har vært veldig gøy, innholdsrik og inspirerende, sier Gina Marie Bøyum Johansen, som går i andre klasse på Arendal videregående skole.

Variert program

På scenen stod kjente foredragsholdere fra Universitetet i Agder (UiA) som kunstig intelligens-forsker Morten Goodwin og student-racerbilprodusentene i Align Racing, også disse fra UiA.

I tillegg fikk elever og lærere en skikkelig vitamininsprøytning fra sirkusartist og matematiker Magnus Dehli Vigeland. Han imponerte med sjonglering, balansering og traktering av enhjulssykkel på scene i både Grimstad og Kristiansand.

Har lyst til å studere astronomi

Håvard Skåli tar fysikk på Arendal videregående fordi han har lyst til å studere astronomi. Han gledet seg over programmet på scenen.

– Jeg har alltid vært veldig fascinert av verdensrommet, og alt som har med verdensrommet å gjøre. I tillegg er jeg veldig glad i fysikk. Jeg har til og med bladd gjennom fysikkboka allerede, og kapitlet om astrofysikk ser veldig spennende ut, sier Skåli.

Fornøyd lærer

Lærer, Sigrun Erlandsen, hadde med seg 45 elever fra Arendal Videregående, og hun er glad for at en slik inspirasjonsdag finnes.
– Det har vært utrolig moro å se de ulike fagfeltene presentert på denne måten, og jeg håper at elevene også har hatt stort utbytte av det. Så lenge vi har økonomi til det håper jeg å komme tilbake med nye elever neste år, sier Erlandsen.

Håper å gjenta suksessen

Inspirasjonsdagen ble gjennomført etter at avdelingene fikk tildelt samfunnsmidler til prosjektet. Leder i Tekna Vest-Agder, Siren M. Neset, satser på å gjenta suksessen med inspirasjonsdag om realfag også neste år.
– Vi er veldig fornøyd med arrangementet. Påmeldingen har gått strålende her i Vest-Agder, og på grunn av kapasitet var vi faktisk nødt til å si nei til flere. Vi ønsker å gjenta suksessen til neste år, og håper at like mange har lyst til å la seg inspirere til å studere realfag, sier Neset.

Viser frem mulighetene med realfag

Neset var konferansier på arrangementet i Kristiansand, mens leder i Tekna Aust-Agder, Bent Halvard Vale, var konferansier i Grimstad. Han er også svært fornøyd med dagen, og mener den kan være viktig for rekrutteringen til realfagsstudier.
– Vi ønsker å få fram mangfoldet av studier innenfor realfag og de spennende arbeidsmulighetene en grad innen matematisk-naturvitenskapelige fag gir, sier Vale.

Les også