– Ikke skummelt å bytte
jobb eller sektor

25.05.2018 | Tekst og foto: Anne Grete Nordal

– Det er mange muligheter der ute, bare man tør å prøve, oppdaget Angela Marie Miller (59), som har byttet jobb flere ganger avhengig av hvor hun har vært i livsløpet – som småbarnsmor og fordi hun trengte bedre økonomi.

– Vi jobber med mange ulike fag i Cowi – prosjektering av bygg, flyplasser, bruer, miljøkartlegginger og miljøoppryddingsprosjekte, illustrerer Angela Miller ved legobordet i den sosiale sonen. Hvert jobbskifte har hun overveid nøye.

Nye tall fra SSB viser sterk vekst i antall ledige jobber i Tekna-fagene i første kvartal. Nå er tiden inne for å smi mens jernet er varmt dersom du ønsker å bytte jobb. Jobbskifte kan by på muligheter for både høyere lønn og nye utfordringer. Vi har intervjuet flere Tekna-medlemmer om deres erfaringer fra å bytte jobb.

Les om oppsvinget i Tekna-jobber

Navn og alder: Angela Marie Miller (59)
Utdanning: Fireårig Bachelor of Science Chemistry (tilsv. norsk master), South Dakota Mines and Technology
Arbeidssted: COWI AS, Oslo
Stilling: Senior miljørådgiver
Mitt forrige arbeidssted: DNV GL

1. Hvor mange ganger har du skiftet stilling/arbeidsgiver i ditt yrkesaktive liv?

– Da jeg var ferdig med utdanning og flyttet til Norge i 1982 var det nedgangstider i norsk økonomi og relativt høyt arbeidsledighet. Jeg strevde med å få jobb, søkte over 100 jobber før jeg fikk en stilling som var relevant for min utdanning. Før det, mens jeg strevde med å få jobb, hadde jeg arbeidet som renholder, anleggsgartner, og var faktisk en av de første arbeidslederne på McDonalds!

– Hvis jeg bare teller jobbene etter endt utdanning og bare de som er relevante for min utdannelse, kan jeg si at jeg har byttet jobb seks ganger. Jeg har vært innom norsk industri, offentlig forvaltning, forsvarssektor og konsulentbransjen.

2. Hvilket jobbytte har vært viktigst for din karrierevei?

– Den jobben som har betydd mest for karrieren min er uten tvil, stillingen hos tilsynsavdelingen i Statens forurensingstilsyn, som jeg fikk i 1989. Nå heter etaten Miljødirektoratet. Før det jobbet jeg på et laboratorium, uten særlig utsikt til variasjon i arbeidsoppgaver eller karriereutvikling. Siden har jeg jobbet med ytre miljø og helse-, miljø- og sikkert gjennom hele min karriere.

3. Hvorfor var dette det mest avgjørende?

– Jobben i SFT la grunnlaget for hele min videre karriereutvikling. Før den tiden hadde jeg erfaring med prosess- og produksjonsplanlegging, underleverandør-kontakt og arbeid på laboratorier. Jeg hadde i en kort periode personalansvar. Da kunne karrieren min tatt en annen vending. Jeg ser at det ofte har vært tilfeldigheter som har styrt hvilken retning og hvilke stillinger jeg søkte. Det var tilfeldig at jeg begynte i SFT, men ikke tilfeldig at jeg ble værende der i 17 år.

– Jeg jobbet i SFT i en periode da jeg hadde små barn. Staten var en fleksibel arbeidsgiver, samtidig som jeg fikk jobbet med mange spennende og varierte prosjekter. Ble det for rutinepreget eller for liten faglig utvikling, fant jeg og mine ledere i SFT noe nytt å bryne seg på.

4. Hva har vært det viktigste for deg ved valg av ny jobb?

– Begrunnelsen for å bytte jobb har vært forskjellig hver gang. Tidlig i karrieren var mulighet for faglig utvikling og stabilitet i arbeid det som var viktigst i valg av jobb/stilling/arbeidsgiver. Både på grunn av småbarnsliv (stabilt arbeid) og en fantastisk mulighet å være med på en rivende faglig utvikling på miljøsiden på 1990-tallet.

– Seinere ble bedre lønn et viktig element da jeg ble skilt, og min personlig økonomi tvang dette frem. Jobben i Forsvarsbygg var kjempespennende faglig, med utfordrende prosjekter og kunnskapsrike og trivelige kollegaer, men ett tilbud fra DNV gjorde at jeg flyttet meg over til privat sektor og konsulentbransjen. Her kunne ikke Staten konkurrere om lønn. Da oppdaget jeg også at det var ikke så skummelt å bytte jobb eller sektor. Det er mange muligheter der ute, bare man tør prøve! Jeg opplever at det er helt ok å bytte jobb inn i mellom og er veldig bevisst på å holde kontakt med gode og gamle arbeidskollegaer.

– Hver gang jeg har byttet jobb, har det vært en nøye overveid prosess på alle måter. Men den viktigste faktoren for å bytte jobb har vært avhengig av hvor jeg har vært i livsløpet.

– Jeg er fremdeles i konsulentbransjen, men denne gangen i COWI. Det er utrolig mye som skjer i rådgivende ingeniørselskaper nå for tiden, blant annet store infrastrukturprosjekter, prosjektering av bygg, miljøkartlegginger og miljøoppryddingsprosjekter. Her får jeg anledning å jobbe tett med prosjekterende, byggherrer og industri. Det er utrolig gøy å se hva vi får til, samtidig som vi hele tiden har fokus på sikre helse-, miljø- og sikkerhet i prosjektene.

– Jeg har 8-10 år igjen i arbeidsliv, og det kommer helt sikkert til å være like spennende som de siste 30 år!

Flere artikler i serien om jobbbytter:
Sivilingeniør Kaja Bye Svartveit
Skredekspert Andrea Taurisano
Helsebyråkrat Tove Ringerikes
HMS- og kvalitetssjef Magnus Christiansen

Vi bringer flere intervjuer med Tekna-medlemmer som har byttet jobb og deres erfaringer med det, denne uka.

Les også