Hønefoss: Klekkeri for apper og digitale ideer

30.10.2017 | Tekst og foto: Anne Grete Nordal

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpnet sist fredag det han kalte «Norges største lekegrind med åpne data», offisielt kalt Hack4no, på Hønefoss. Her var det fritt fram for unge og voksne til å lage apper og andre digitale tjenester på grunnlag av omfangsrike unike offentlige datasett.

Viktig for utvikling: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpnet Hack4no som foregikk på Hønefoss 27. og 28. oktober.

For tredje år på rad arrangerte Kartverket og Høgskolen i Sørøst-Norge konkurransen Hack4no, som i år samlet flere enn noen gang. Hele 700 deltakere, hvorav 350 barn var med i de to dagene arrangementet gikk av stabelen. Tekna sponset arrangementet med et stort antall sett av Micro:bits til juniordelen av arrangementet.

Målet for arrangøren er å stimulere til innovasjon, næringsutvikling og å fremme teknologiforståelse blant barn og unge.

Juniorhack: Mari Halvorsen fra Kartverket, Tekna-medlem, og med mastergrad i Gamification ledet juniordelen av Hack4no. Her hjelper hun Edvard fra 7. klasse ved Solberg skole.

Skoledag på Hack4no: Tekna sponset arrangementet med et stort antatt sett av Micro:bits til juniordelen av arrangementet. Her er det Mattis og Julie Therese fra 8. klasse ved Hov skole som tester utstyret.

Unike åpne kilder

– Norge er unikt fordi vi har så store åpne offentlige datasett, sa prosjektleder for hele arrangementet Sveinung Engeland. Først var 14 ulike offentlige etater i ilden ved at de fikk to minutter hver til å presentere sine datasett, som er åpne kilder.

Her var det mye å boltre seg i for folk med ulike interesser. Meteorologisk Institutt har klima og værdata i tidsserier tilbake til 1800-talllet, Norsk Romsenter har masse satellittdata, Kjøretøyregisteret for 1980-2006 er åpent, Arkivverket presenterte et omfangsrikt Immigrantarkiv og Fangearkiv langt tilbake i tid, Kjøretøyregisteret har masse data, Artsdatabanken Kartverket og NVE med biologiske og geografiske data i store mengder.

Hvem som helst kunne «pitche» sine ideer, få med seg noen på laget, og sette i gang med å utvikle apper, programmer eller andre digitale tjenester de neste to dagene. Mange som presenterte ideer hadde ikke selv datakunnskap, men ønsket å få med seg programutviklere, webdesignere og forretningsutviklere på laget.

Nordlysjakt og leteaksjoner

Av ideer som ble «pitchet», ønske en å utvikle en app for å planlegge padleturer og finne andre og padle sammen med. En annen ville lage en app med oversikt over restauranter som allergikere trygt kan planlegge å besøke. Info Ringerike ønsker en app for oversikt over tilbud og aktiviteter rettet mot inkludering av flyktninger. En ivrig amatørfotograf ønsker seg en bedre app i sin jakt på nordslys for å kunne forutsi bedre hvor det vil oppstå når. Fra Forsvarets ingeniørhøgskole stilt både lærekrefter og elever som ønsket å utvikle en app for bedre organisering av leteaksjoner for eksempel etter savnede personer med automatisk kartanalyse, kommunikasjon mellom aktører, observasjoner og oversikt over hvor det allerede er søkt.

Konkurranse ble avsluttet lørdag. Tre av medlemmene i Tekna Big Data deltok, og alle tre utmerket seg. Anne Karin Dahle var på gull-laget «Leteaksjon», David Volent Lindberg ledet sølvlaget code4cow», mens Arne Sommerfelt var på laget «Bilsnakk som ble premiert for å ha «høyest X-faktor».

Les også