Tema: Morgendagens fornybare arbeidsmarked

Her kan du studere
fornybar energi

22.01.2018 | Tekst: Anne Grete Nordal

Du kan studere energifag på de fleste høgskoler og universitet i Norge. Veldig mange av de klassiske fagene som elektro, bygg, maskin, fysikk, kjemi danner grunnlag for studier i fornybar energi. Men skal du spesialisere deg med master i fornybar energi, må du snevre inn lista over studiesteder.

Universitetet i Bergen er et av stedene du kan studere fornybar energi. Foto: UiB, Eivind Senneset

Les også:
Om satsingen i Bergen
Hva studiestedene tror om arbeidsmarkedet innen fornybar.

De siste par årene er det etablert nye masterstudier i fornybar energi flere steder. Ved Universitetet i Bergen er det fra høsten 2017 startet et femårig sivilingeniørprogram (integrert master) i fornybar energi, (les om Medvind for fornybare studier).

Ved Universitetet i Stavanger (UiS) er et nytt tverrfaglig masterprogram i energi, miljø og samfunn etablert ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag. Studiet vektlegger kunnskap og kompetanse innen klima, miljø og miljøvennlig energi med et tverrfaglig samarbeid mellom samfunnsfag, humaniora, teknologifag og naturvitenskap. I tillegg har UiS fra 2018 etablert en ny spesialisering i fornybar energi for masterprogrammet i konstruksjoner og materialer.

Ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, er det ett femårig program innen miljøfysikk og fornybar energi. I tillegg har de en toårig master i fornybar energi.

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet som nå omfatter Trondheim, Gjøvik og Ålesund, har to 3-årige ingeniør/bachelorprogram i fornybar energi (Gjøvik) og fornybar energi (Trondheim). Disse kan bygges på med 2-årige masterutdanning, eller du kan ta femårige sivilingeniørutdanninger som Sivilingeniør energi og miljø, Sivilingeniør bygg og miljøteknikk, og Sivilingeniør produktutvikling og produksjon

UiT – Norges arktiske universitet tilbyr sivilingeniørstudiet i energi, klima og miljø. I løpet av det andre året kan du innen fysikkretningen velge blant fire studiespesialiseringer knyttet til energiproduksjon og klima. En av dem er ”Fornybar energi”. De andre er ”Fusjonsenergi”, ”Klimadynamikk” og ”Miljøovervåkning fra satellitt”.

Universitetet etablerte i 2017 Arktis-senteret for bærekraftig energi (Arctic Centre for Sustainable Energy – ARC), et tverrfaglig senter som fokuserer på arktiske utfordringer og forhold innen fornybar energi og klimagassadministrasjon.

Høgskolen i Østfold jobber med en søknad til NOKUT (Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen) om å etablere et nytt masterstudium kalt «Green Energy Technology».Høgskulen på Vestlandet tilbyr bachelorstudier i fornybar energi i Sogndal.

Ved HSN – Høgskolen i Sørøst-Norge tilbys sivilingeniørprogrammet «Master of Science, Energy and Environmental Technology», med fokus på hvordan produsere energi uten å forurense luft og vann.
Universitetet i Agder tilbyr 3-årig bachelor i fornybar energi, ingeniørfag, og 2-årig master påbyggingsstudier i fornybar energi, sivilingeniør.

Les også:
Om satsingen i Bergen
Hva studiestedene tror om arbeidsmarkedet innen fornybar.

Les også