Poenggrensene øker mest på IKT

Publisert: 21.03.2018 | Tekst: Øystein Krogsrud | Grafikk: Kartlagt.no

Kybernetikk og robotikk ved NTNU øker mest i poenggrenser for førstegangsvitnemål blant alle 5-årige masterprogram innen Tekna-fagene. Kommunikasjonsteknologi ved NTNU, med datasikkerhet, øker mest for ordinær kvote.

NTNU øker mest. NTNU dominerer listen over studier i teknologi og naturvitenskap hvor det er vanskeligst å komme inn. For 5-årig master er det i tillegg NTNU-studiene Kommunikasjonsteknologi pluss Kybernetikk og Robotikk som har hatt størst vekst i poenggrenser siden 2009.

Se nederst for utviklingen i poenggrenser for alle Tekna-studiene i Samordna opptak. Søknadsfristen 15. april nærmer seg.

Prodekan for utdanning ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU, Roger Midtstraum, ser en dreining fra olje til IKT.

– Generelt ser vi en dreining bort fra oljerelaterte studier over til IKT-studier. NTNU er spesielt sterke på Kybernetikk og robotikk sammenlignet med andre læresteder, og det bidrar nok til å løfte populariteten. Vi ser også at Kommunikasjonsteknologi, som inkluderer datasikkerhet, har fått økt popularitet.

Tonje Løvstakken

Tekna Student er glade

Tekna Student er glade for økningen innen IKT generelt og datasikkerhet spesielt.

– Jeg synes det er spesielt gledelig å se at IKT-studiene øker i popularitet. Norge må ruste seg for fremtiden og da må vi få flere til å studere IKT, og da gjerne IKT og sikkerhet. Vi trenger avansert IT-sikkerhetskompetanse i en rekke kritiske virksomheter, dette er noe vi må ta alvorlig, sier leder i Tekna Student, Tonje Løvstakken.

NTNU dominerer toppen

NTNU dominerer listen over studier hvor det er aller vanskeligst å komme inn. For kvote førstegangsvitnemål er det aller vanskeligst å komme inn på 5-årig master i Nanoteknologi, mens det for ordinær kvote er aller vanskeligst for 5-årig master i Industriell økonomi og teknologiledelse.

Bekymret for frafall

Svært mange studier har ingen poenggrense, som vil si at de er åpne for alle som er kvalifisert. Tekna Student er bekymret for at lave krav gir stort frafall.

– En utfordring vi ser ved studier som ikke har noen poenggrense er dessverre at frafallet også øker. En forklaring på dette kan være at enkelte av de som blir tatt opp til studier uten poenggrense ikke har gode nok forkunnskaper. Dette er synd både for studentene som velger å starte på disse studiene og foreleserne som ikke klarer å få med seg studentene videre, sier Løvstakken.

To råd til søkere

Geir Sverre Andersen i Gruppe for opptak i Seksjon for studieadministrative systemer ved Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan har to råd før søknadsfristen til Samordnet opptak 15. april.

1. Husk at poenggrensene kan endre seg noe fra år til år.

2. Vær realistisk. Hvis du søker et studium med en poenggrense som ligger klart over det du tror du kan klare selv, så gardér med noe som ligger mer innenfor rekkevidde.

Les også