Her er oljekrise-vinnerne

Det ble 15 800 færre sysselsatte i de viktigste oljenæringene i fjor. Tallet kan være doblet i dag, anslår IRIS-forsker Atle Blomgren. Her møter du selskapene som har økt bemanningen og mangedoblet overskuddet.