tekna_magasinet_hvit

 Tema: De nye Tekna-jobbene:

Det ble 15 800 færre sysselsatte i de viktigste oljenæringene i fjor.

Tallet kan være doblet i dag, anslår IRIS-forsker Atle Blomgren. Her møter du selskapene som har økt bemanningen og mangedoblet overskuddet.

Publisert: 21.10.2016 | Tekst: Anne Grete Nordal og Øystein Krogsrud. Foto: Sverre Chr. Jarild og bilder fra omtalte selskaper.

Tekna Magasinet har sett på Tekna-selskaper som skaper nye oljejobber mens resten av næringen sparker på harde livet.

– Oljeselskapene har i årevis melket brønnene uten å legge særlig vekt på at teknologien bør moderniseres og effektiviseres. Først når oljeprisen er blitt lav, må de skjerpe seg, sier Kelda-gründer Glenn-Ole Kaasa. Kelda Drilling Controls forventer tredobling av resultat og dobling av omsetning i inneværende år.

– Hvis oljeselskapene ikke har tenkt å ta tilbake arbeidsflokken de har sparket, vil datamaskiner og algoritmer måtte ta over en del av disse arbeidsoppgavene, sier Sheri Shamlou i Solution Seeker. Solution Seeker fikk nær tre millioner i overskudd i fjor, opp fra under en million året før.

Tekna Magasinet – Oktober 2016

Mot strømmen i olje- og gassnæringen I forrige utgave startet vi i Tekna Magasinet en serie som handler om hvor det skapes nye Tekna-jobber. Vi startet med it-næringen. Denne gang har vi tittet nærmere på olje- og gassnæringen.

Les hele lederen
Se datagrunnlaget

Her er oljekrise-vinnerne

Kelda Drilling Controls

– Oljeselskapene har i årevis melket brønnene uten å legge særlig vekt på at teknologien bør moderniseres og effektiviseres. Først når oljeprisen er blitt lav, må de skjerpe seg, sier Kelda-gründer Glenn-Ole Kaasa. Kelda Drilling Controls forventer tredobling av resultat og dobling av omsetning i inneværende år.

Test i Abu Dhabi: Her ble det tidligere i år bygget opp et unikt testanlegg og gjennomført en såkalt flowloop der Keldas system ble grundig demonstrert, testet og kvalifisert. Pål Jacob Nessjøen i Kelda fulgte nøye med.

Kelda Drilling Controls har utviklet et system for automatisert trykkstyrt boring som kan halvere risikoen for brønnhendelser, redde liv og spare oljeselskapene for mange millioner kroner hver dag. Selskapet har det siste året økt antall ansatte fra 5 til 14, og de har tjent penger fra første år.

– Her er det plass til mange, sier Glenn-Ole Kaasa og peker på en rekke med ledige kontorer idet vi kommer inn i etasjen i bygget hvor Kelda Drilling Controls holder til på Herøya i Porsgrunn. Inntil 2013 ledet Kaasa forskningsavdelingen «Intelligent drilling» i Statoil, da han tok med seg et patent han hadde skrevet for et system for trykkstyrt boring, og startet spinn-off selskapet Kelda Drilling Controls. Da hadde Statoil brukt 100 millioner kroner på forskning på dette området.

– Vi trengte et større team for å utvikle teknologien vi tok med oss, ferdig, og da ble det umulig å være i Statoil som startet nedbemanningsrunder på det tidspunktet. Vi hadde heller ikke kunnet implementere systemet i Statoil, fordi Statoil ikke selv leverer og opererer boreutstyr. Det må gå via en tjenesteleverandør. Statoil eier patentet og får royalties ifølge en lisensavtale, sier Kaasa.
Antall ansatte øker i takt med at Kelda Drilling Controls doblet omsetningen i fjor, og dobler igjen i år.

Med ulike spesialiteter:  Glenn-Ole Kaasa (fra venstre) med noen av mannskapet i Kelda: Maxime Brunet (fransk internship), Geir Arne Evjen, Christian Berg (næringsdoktorand), Jon Åge Stakvik (næringsdoktorand), Linn Helgedagsrud og Pål Jacob Nessjøen (til daglig i Trondheim).

– I dag er vi 14 der ti er fulltids ansatte. Av dem er én i Paris og tre i Trondheim. I tillegg har vi tre som tar næringsdoktorgrader her, og i sommer hadde vi inne ni sommerjobbstudenter. Nå har vi inne en fransk student fra Mines Paristech på et internship og får to nye studenter fra Paris over nyttår. Vi ønsker å knytte til oss de aller beste folka på ulike fagområder relatert til boring etter olje og gass. Det er folk med unik kompetanse innen strømningslære, programmering og modellering, og kybernetikk. En av partnerne våre Kevin Wise fra Boeing, er en autoritet innen regulering av autonome fly og tilfører oss unik kompetanse fra den militære flyindustrien.

– Hvis vi lykkes er vi kanskje 25 personer på programvarebiten om fem år, og hvis satsingen på maskinvare lykkes, vil vi vokse betydelig mer, sier daglig leder Glenn-Ole Kaasa.

Saken fortsetter under.

30 000 færre jobber på to år

Keldas jobbvekst gir håp i en periode hvor antall sysselsatte har rast i olje- og gassektoren. IRIS-forsker Atle Blomgren tror riktignok at fallet bunner ut enten i inneværende eller neste kvartal.

– I fjor var det fall i sysselsettingen i tilnærmet alle næringer med olje og gass som kjernevirksomhet. Det samlede fallet var 16 000 sysselsatte i 2015, ned fra 151 500 i 2014 til 135 500 i 2015. Jeg venter at nedgangen blir omtrent like stor for inneværende år, og i så fall vil vi havne på rundt 120 000 sysselsatte, sier Blomgren.

Utstyret må være i orden: Pål Jacob Nessjøen (t.v.) og Geir Arne Evjen skrur på en ventilaktuator i selskapets lille lab i Porgrunn, med Glenn-Ole Kaasa (t.h.) som observatør.

Om Keldas suksess sier Teknas direktør for samfunnspolitikk og analyse, Terje Sletnes, at det er inspirerende at det er skapt nye oljejobber midt i nedturen. – Kelda viser at med kompetanse og teknologiutvikling kommer også konkurransekraften, selv i en bransje som opplever vanskelige tider. Jeg synes måten med at de knytter til seg andre kompetansemiljøer er spesielt interessant og at de benytter ordningen med næringsdoktorgrader. Tekna har lenge pekt på at vi må mer systematisk utnytte mulighetene med kompetanse- og teknologioverføring mellom virksomheter, bransjer og sektorer. Vi mener også det ligger større potensial i tettere samarbeid mellom næringsliv og akademia, hvor næringsdoktorgrader er ett viktig virkemiddel.

– Kelda viser at med kompetanse og teknologiutvikling kommer også konkurransekraften, selv i en bransje som opplever vanskelige tider.

terje-sletnes

Terje Sletnes, direktør for samfunnspolitikk og analyse i Tekna.

Kan spare millioner hver dag
Kelda-gründer Glenn-Ole Kaasa forklarer hvordan oljeeventyret i Porsgrunn startet. Da han jobbet i Statoil, analyserte de 10 års daglige borerapporter, og fant ut at i snitt var 30 % av boretiden skjult nedetid, dvs. ikke-produktiv. – Her ligger det enormt store potensial for å spare kostnader. Et helt realistisk og konservativt anslag er å redusere nedetiden med 10 % med teknologi for trykkstyrt boring. En rigg kan eksempelvis koste oljeselskapene to millioner kroner dagen. Hvis 30 av 100 boredager er nedetid, koster det 60 millioner kroner – penger som kunne vært spart.

Gjør suksess: Daglig leder Glenn-Ole Kaasa i diskusjon med sine kollegaer og partnere Geir Arne Evjen og Pål Jacob Nessjøen om testriggen i Abu Dhabi.

– Sammenlignet med annen industri, som bilindustrien eller flyindustrien, ligger boring etter olje og gass langt etter når det gjelder automatisering. Det er et stort potensial for forbedring.

Sikkerhet er også ekstremt viktig for oljeselskapene. I dag skjer det en betydelig brønnkontrollhendelse på hver 20. brønnboring, som gjør at brønnen kanskje må stenges i flere dager. I verste fall, hvis ting kommer ut av kontroll, kan det skje en blow-out med fatale følger, slik det skjedde med BP i Horizonulykken i Mexicogulfen i 2010, med dødsfall og store miljøødeleggelser.

– Systemet Kelda Drilling Controls har utviklet, kan forutse alt som skjer av trykkendringer under en brønnboring og på sekunder kontrollere og styre trykket, slik at ingen farlige hendelser inntreffer eller at boreoperasjonen blir avbrutt. Systemet oppdager rett og slett feilene før de rekker å bli et stort problem. Konservativt anslått gjør det at vi kan halvere risikoen for en brønnhendelse.

– Litt enkelt forklart blir det som å fly en drone med stabilisator, sammenlignet med å fly uten stabilisator. Forstyrrelser, slik som vind, blir kompensert for ved bruk av avansert styring.

– Systemet er så enkelt å betjene at det reduserer behovet for spesialister under boring. I dag er det business for riggselskapene å selge utstyr og tjenester med mye personell, så også her er det store kostnader å spare.

Saken fortsetter under.

Best i verden: Det automatiske trykkstyringssystemet kan opereres fra en berøringsskjerm, og er så enkelt å betjene at det reduserer behovet for spesialister under boring.

Veldig enkelt forklart utføres boring slik: Et roterende borehode/bit graver seg ned i grunnen. Det skjøtes på med 30 meter lange borestrenger. Den knuste bergarten strømmer opp utenfor borestrengen. I borestrengen fylles borevæske som skal transportere opp borekaks og samtidig ha nok trykk til at veggene ikke kollapser. For mye trykk kan gjøre at formasjonen sprekker opp. For lite trykk kan gjøre at veggene kollapser og/eller at det lekker gass/olje (kick) opp på plattformdekket. Det er veldig farlig. Det er i ventilene på boreriggen trykket måles og styres.

– Dette hullet kan vi tette med vår kompetanse. Nøkkelkompentansen vår er feilhåndtering. Det er alfa og omega ved fullautomatisering. Vi lager matematiske modeller som tolker og modellerer hvordan trykket forplanter seg ned i brønnen. De blir som et kamera ned i brønnen, der vi hele tiden vet hva som skjer. Pålitelighet av reguleringssystemet er det viktigste vi bidrar med. Eksempelvis har vårt system mange lag med sikkerhet for å detektere feil i sensorer. Hvis en trykksensor feiler, detekterer vi dette og velger den bort fra systemet og bruker andre sensorer i stedet. Reguleringssystemet gjør aldri noe basert på sensorfeil. Ytelsen er veldig pålitelig.
Produktet Kelda Drilling Controls selger er programvaren som hele tiden estimerer hva som skjer i brønnen og styrer ventilene lynraskt, slik at det ikke oppstår hendelser som stopper boringen.

Her forklarer Kelda-gründer Glenn-Ole Kaasa hvordan trykkstyrt boring fungerer.

– Trykkstyrt boring er en spesialtjeneste. Vi er fremst i verden på denne teknologien – bedre enn de store som Halliburton, Weatherford og Schlumberger. Den konkurrenten som er nærmest er Safekick. Også NOV i Kristiansand jobber mot en del av dette markedet på utstyrssiden.

– Vi har ikke markedsført oss i det hele tatt i Norge. Det er kanskje derfor ikke så mange kjenner til oss her, sier Kaasa. Men vi er ganske kjent i trykkstyringsmiljøet internasjonalt, på grunn av det vi har publisert og presentert på konferanser helt siden noen av oss jobbet i Statoil. Men nå begynner ting å skje. Når det først løsner, kan vi ta store markedsandeler. Målet er å bli dominerende på trykkstyrt boring (MPD).

– Vi har akkurat gjennomført vår første operasjon i en brønn i Dubai sammen med vår hovedkunde Air Drilling Associates (ADA). I forkant av dette har vi oppgradert ADAs fysiske anlegg og testet programvaren i samarbeid med Reform Energy Services og Al Mansoori i Abu Dhabi. Der ble det bygget opp et unikt testanlegg og gjennomført flere såkalte flowloop-tester. Her ble systemet vårt grundig demonstrert, testet og kvalifisert. Det var mange interesserte selskaper inne og så på systemet.

Test i Abu Dhabi: Her ble det tidligere i år bygget opp et unikt testanlegg og gjennomført en såkalt flowloop der Keldas system ble grundig demonstrert, testet og kvalifisert.

– Foreløpig har vi hatt et smalt fokus ved at vi har oppgradert to fysiske anlegg med programvare, ventilaktuator og sensorer for Air Drilling Associates. Vi er innstilt på å bli med når de leverer anbud for å bidra til å ta nye markedsandeler i samarbeid med dem. Vi har også sammen nettopp inngått et samarbeid med Baker Hughes om å levere en automatiseringsløsning for såkalt coil tubing underbalansert boring. Parallelt jobber vi også for å komme inn hos verdens største riggleverandør på landmarkedet, nemlig Nabors. De har verdens største riggflåte på landmarkedet, med rigger som i stor grad er standardiserte. Det betyr at implementering er enklere, og hvis vi får vårt system implementert på disse, har vi en stor andel av landmarkedet allerede. Målet er at vårt system skal blir standardsystem i fremtiden.

Drømmer om testanlegg i Norge
– Programvaren vår er oppe på det nivået vi trenger. Det neste vi ønsker å forbedre er teknologien rundt den roterende forseglingen RCD (rotating control device) for dypvann, som står rundt borestrengen og gjør det mulig å styre trykket. Den koster flere hundre millioner kroner å utvikle. I dag er det kun én løsning som er i bruk og som leveres av Weatherford. Det er flere som ønsker en konkurrent. Vi er nå i kontakt med en investor som er interessert i å gå inn og bygge opp et selskap på maskinvare, slik vi har gjort det med Kelda på programvare, det vil si på samme vitenskapelige måte å samle kompetanse på alle de felt som trengs for å bygge denne teknologien. Vi holder på å skissere et prosjekt.

– En komplett testrigg er noe av det som mangler i industrien for å utvikle utstyr og kunne teste det grundig. Aller helst ville vi bygd et permanent testanlegg her i Norge, men da må du opp med 300-400 millioner kroner.

– Etablering av industrielle utprøvingssentra er et viktig næringspolitisk punkt for Tekna. Det er relativt gode vilkår for å etablere ny virksomhet i Norge, men det er i fasen for oppskalering og kommersialisering det ofte sier stopp. Myndighetene må legge bedre til rette for næringsutvikling gjennom å gi støtte til slike utprøvingsanlegg, sier Terje Sletnes i Tekna.

Forskningsstøtte
– De to første årene hadde vi en kombinasjon av oppdragsforskning og egen utvikling av våre hovedprodukter Straume(R) og Leidar(R), støttet av to større Skattefunn-prosjekter, etablererstøtte og et IFU-prosjekt i samarbeid med Oiltec Solutions fra Innovasjon Norge, samt forprosjektstøtte fra Oslofjordfondet. I tillegg har vi støtte til to næringsPhD-er på adaptiv regulering og strømningsmodellering støttet av NFR, som nå er i sitt andre år.

– I år starter vi opp et EU-prosjekt kalt HYdraulics modelling for DRilling Automation (HYDRA) i samarbeid med Mines Paristech og University of Eindhoven. Dette prosjektet finansierer tre næringsPhD-er, som skal tilbringe 50 % av tiden sin hos Kelda, og resten hos sine respektive universiteter i Paris og Eindhoven.

Vi er også initiativtaker til et NFR-støttet forskningsprosjekt «Sensors and models for improved kick/loss detection in drilling» i regi av HSN (Høgskolen i Sørøst-Norge). Se artikkel.

– Det er fortsatt utrolig mye å gjøre innen olje- og gassnæringen, sier Glenn-Ole Kaasa, men han ser heller ikke bort fra at det den vitenskapelig fundamenterte programvarebasen Kelda har utviklet er overførbart til andre fagområder i fremtiden.

Mer utdypende om Kelda Drilling Controls og deres teknologi se www.kelda.no

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet

lys325097_thomas_mazemap_002

Vi følger jobbene

«Følg pengene» er et mantra blant mange næringslivsjournalister. Tekna Magasinets variant er «følg jobbene».
Tekna Magasinet starter med denne utgaven en ny serie hvor vi vil trekke frem bransjer og selskaper hvor det skapes mange nye Tekna-jobber. Lavere oljepris og ny teknologi har skapt både usikkerhet og muligheter. Her møter du vekstvinnere i it-næringen.
Les mer

karl

Typisk Tekna

I denne utgaven kan du lese om 80 områder hvor Teknas medlemmer skiller seg sterkt fra befolkningen for øvrig. Førstelektor Karl-Fredrik Tangen oppsummerer Teknas medlemmer på denne måten: «Tekna-folket er som en forbedret versjon av folk flest. Grønnere verdier, sunnere vaner, dyrere varer og bedre jobber, men ellers er de akkurat som deg og meg.»
Les mer