Helse er Norges nye vekstnæring

Publisert: 17.02.2017 | Tekst: Øystein Krogsrud | Foto: Mikkel Moe

Nye tall fra Menon Economics viser sterk vekst i den norske helseindustrien. Tekna-president og helsegründer Lise Lyngsnes Randeberg håper en ny leddgiktskanner skal bidra til videre vekst. Her skannes hennes hånd for leddgikt med den nye skanneren.

Diagnostikk: Her skannes Lise Lyngnes Randebergs egen hånd med leddgiktskanneren hun har vært med på å utvikle.

Analyseselskapet Menon Economics lager en årlig rapport om verdiskaping i helsenæringen på oppdrag fra et konsortium av organisasjoner i helsesektoren. Årets rapport vil inneholde nye tall som viser sterk vekst for den norske helseindustrien.

– I fjorårets rapport estimerte vi at det i 2015 var en vekst på fem milliarder kroner og 11 prosent i den norske helseindustrien. Vi jobber nå med å ferdigstille årets rapport, og vi kan bekrefte at den estimerte veksten for 2015 var reell. Vi har ennå ikke ferdigstilt estimatene for 2016, men vi føler oss nå trygge på at det har skjedd et mer varig taktskifte i helseindustrien, sier partner Erik W. Jakobsen i Menon.

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg er professor i biomedisinsk optikk og fotonikk ved NTNU. Hun jobber blant annet med å skape nye metoder og ny teknologi for lysbasert diagnostikk.

– Det er puttet masse penger inn i forskning og utvikling innen helse over mange år og jeg er glad vi omsider ser resultater i form av kommersialisering. Det er enorme muligheter for å skape en stor eksportnæring innen helseindustri. For å realisere mulighetene trenger vi mer kompetent kapital og et mer aktivt samarbeid mellom helseindustrien og det offentlige. Utvikling og markedsintroduksjon av helseteknologi tar svært lang tid, og det er helseindustriens største utfordring, sier Randeberg.

Menon deler helseindustrien inn i fem områder:

*Legemidler
*Diagnostikk
*Helse IKT
*Medtech
*Spesialiserte underleverandører

Randeberg har flere prosjekter der teknologi møter helse:
1. Hun er medgründer i selskapet Picterus som utvikler en app som diagnostiserer gulsott, en krysning mellom diagnostikk og helse IKT.

2. På tirsdag denne uka var hun og samarbeidspartner Norsk Elektro Optikk AS hos legen i prosjektet Lucid. Da fikk legen for første gang teste en leddgiktskanner som snart skal ut på klinisk testing.

3. I tillegg er Randeberg en av fire oppfinnere bak et nytt tverrfaglig helseprosjekt hvor rettighetene ennå ikke er beskyttet, og som hun derfor ikke kan snakke om.

Som både forsker og gründer representerer Randeberg to typiske trekk ved helsenæringen. Helsenæringen er den klart mest forskningsintensive næringen i Norge. I tillegg er andelen gründere i helseindustrien ni prosent, mot en prosent for norsk næringsliv samlet, utenom olje og gass, ifølge Menon.

Diagnostikk: Her skannes Lise Lyngnes Randebergs egen hånd med oppfinnelsen hun selv har vært med å utvikle, med formål å oppdage leddgikt.

Lager leddgiktskanner:– Dette er kameraet i den nye leddgiktskanneren, forklarer helsegründer Lise Lyngsnes Randeberg, professor ved NTNU og Tekna-president.

Helse og bioteknologi er et av fire områder hvor Tekna forventer sterk norsk vekst.

– Tekna er opptatt av at Norge tør å satse på næringer hvor vi har gode forutsetninger for å lykkes. Vi har pekt på energi, hav, helse og bioteknologi og IKT, hvorav de to siste går over i hverandre. Innen helse og bioteknologi har vi svært dyktige kandidater fra utdanningsinstitusjonene, et godt organisert helsevesen og gode registre for helseopplysninger, sier Randeberg.

Erik W. Jacobsen i analyseselskapet Menon

Erik W. Jakobsen i Menon mener det er økende bevissthet rundt kommersialisering som ligger bak den nye veksten innen helseindustri.

– Tidligere var ikke forskningen tilstrekkelig rettet inn mot kommersialisering. De siste årene har helseklynger som Oslo Cancer Cluster, Nansen Neuroscience Network og Oslo Medtech jobbet systematisk med kommersialisering. I tillegg har virkemiddelapparatet også blitt mye mer bevisst på dette arbeidet. Flere kompetente investorer i helseindustrien har også bidratt positivt. De aller beste resultatene har vi sett innen kommersialisering av kreftforskning. Den største veksten har vi sett innenfor helse IKT, og den trenden forventer vi at fortsetter, sier Jakobsen.

Administrerende direktør Kathrine Myhre i klyngen Oslo Medtech mener at myndighetene må få øynene opp for helseindustrien.

– Det er en utfordring for oss at Norge i hovedsak tenker på helsenæringen som tjenester i behandlingsleddet, og ikke som en lovende helseindustri.

Administrerende direktør i helseklyngen Oslo Medtech, Kathrine Myhre.

Administrerende direktør Kathrine Myhre i klyngen Oslo Medtech inviterer politikere og myndigheter til å få øynene opp for helseindustrien.

-Helseindustrien har fått økende oppmerksomhet, men det står fortsatt ikke i forhold til størrelsen på næringen, som hadde en samlet omsetning på 53 milliarder kroner i 2015, med en vekst på 11 prosent. Det er en utfordring for oss at Norge i hovedsak kun tenker på helsenæringen som tjenester i behandlingsleddet, og ikke som en lovende helseindustri. Norge har behov for en tydelig og aktiv næringspolitikk som også inkluderer helse.

Myhre sier at en stadig økende grad av anvendelse av teknologi for å løse medisinske problemstillinger gir Norge større konkurransekraft innen helseindustrien.

-Vi har konkurransefordeler innen både helse og teknologi. Prediksjon av fall med sensorteknologi, bildeveiledet kirurgi og persontilpasset behandling er tre av mange områder hvor ny teknologi gir bedre og mer effektiv pasientbehandling, og et nytt og større mulighetsrom for helseindustrien. Vi ser at kompetanse fra olje- og gassindustrien nå absorberes inn i helseindustrien med høy overføringsverdi.

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet

tara_skip

Omstillingsevne ga drømmejobb

Tara Jahangiry (25) fulgte familiens omstillingsevne da bunnen falt ut av arbeidsmarkedet. Hun begynte å tenke nytt og omskolerte seg fra skipsdesign til prestasjonsanalyse.

tekna_kommune

Teknas lønnsstatistikk 2016

Teknas lønnsstatistikk viser at statlig sektor er siste års lønnsvinner. Privat sektor er ikke overraskende den største taperen.

nyhetsbrev_2

Utenlandske selskaper vinner gigantstore anleggskontrakter i Norge

De gode nyhetene er at de er avhengig av å ansette nordmenn.
Vi gir deg tipsene som kan gi jobb!