Hele Norge i digitale klasserom

24.11.2017 | Tekst: Øystein Krogsrud | Foto: Chiara Nath

Realfagsprosjektet ENT3R skal nå hele Norge gjennom digitale klasserom. Her er en guide til prosjektene som skal styrke realfag i skolen.

12 tiendeklassinger og tre mentorer sitter og løser matteoppgaver i kjelleren på Niels Henrik Abels Hus på Blindern. ENT3R er et av de mange tiltakene som skal fremme realfag i Norge. Elever fra ungdomsskoler og videregående får hjelp og inspirasjon av realfagstudenter på universiteter og høyskoler. I dag skal en av elevene være med og teste ut et nytt digitalt klasserom.

– Nå skal ENT3R ut og tilby hjelp til alle elevene i hele Norge. Vi skal gjøre det ved å møtes i virtuelle klasserom. Vi kan se og snakke med hverandre, og vi kan se den samme tavlen, akkurat som i tradisjonelle klasserom, sier ENT3R-koordinator og medlem i Tekna Student, Karoline Nielsen.

Koordinatoren og en kollega sitter i Trondheim og prøvekjører det digitale klasserommet med en mentor og en elev i Oslo. Hittil har hjelpen fra ENT3R vært forbeholdt de som kan møte fysisk på 18 ulike høyskoler og universitet med realfag. Nå skal tilbudet utvides til hele landet. Nasjonalt senter for realfagsrekruttering drifter prosjektet med midler fra Kunnskapsdepartementet.

Tornado. Mentor Katarina Andersen (til venstre) viser hvordan en Tornado-effekt får vannet til å flyte mye raskere fra den ene til den andre flasken.

Her finner du prosjektene

Det mangler ikke på realfaglige ambisjoner for norske barn og ungdommer. Her er en oversikt over ulike realfagsprosjekter, inkludert tilbud for de neste ukene:

*Forskerfabrikken er en av Teknas hovedsamarbeidspartnere. Forskerfabrikken tilbyr forskerkurs og mattekurs for barn. De neste ukene arrangerer Forskerfabrikken, i samarbeid med Tekna, kjemisk juleverksted mange steder i landet. Forskerfabrikken har hatt 100.000 barn på kurs siden 2002, hvorav nærmere 10 000 i 2016.

*Tekna samarbeider med Lær Kidsa Koding om å opprette flere kodeklubber. Lær kidsa koding er involvert i Kodetimen: som arrangeres 4. – 10. desember. Her er målet at flest mulig elever skal få en time med kodeundervisning i løpet av denne uka. I 2013 deltok ca. 10 000 norske elever. I 2014 deltok 25 000 elever, i 2015 deltok 50 000 og i 2016 deltok 110 000. Kanskje det blir en dobling i år også med 200.000 deltagere?

*Det var FIRST LEGO League-turneringer i regi av FIRST Scandinavia over hele landet 11. november. Skandinavisk Finale arrangeres på Fornebu lørdag 2. desember. FIRST LEGO League utfordrer barna til å tenke som forskere og ingeniører.

*FIRST Scandinavia har også utviklet Newton-konseptet. Et Newton-rom er et praktisk, spennende innredet, og teknologisk velutstyrt undervisningslokale, med fokus på naturfag, matematikk og teknologi.

Naturfag.no, Forskerfrø, Viten.no, Lektor 2 og Natursekken.no er noen av prosjektene Naturfagsenteret driver for å stimulere læringsressurser i naturfag fra barnehager til videregående.

Matematikk.org har som mål å være førstevalget på internett innen matematikkformidling for grunnskole og videregående.

Realfagskommuner er en sentral del av den nasjonale realfagsstrategien «Tett på».

I 2016 åpnet fire talentsentre for realfag ved Oslo vitensenter, Vilvite Bergen, Vitensenteret i Trondheim og Nordnorsk vitensenter i Tromsø og Alta. Dette er et tilbud til elever med stor interesse for matematikk, naturfag og teknologi.

Det er ti regionale vitensentre i Norge. Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv.

Jenteprosjektet Ada er et prosjekt ved NTNU som har som mål å bidra til at det utdannes flere kvinnelige sivilingeniører og mastergradskandidater fra Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE-fakultetet) ved NTNU.

Den Virtuelle Matematikkskolen er et tilbud for motiverte ungdomsskoleelever som ønsker faglige utfordringer ut over matematikken i ungdomsskolen, og for ungdomsskoleelever som sliter med motivasjon og mestringsfølelse i matematikkfaget.

Rollemodell er en ordning hvor personer med realfagsbakgrunn drar på skolebesøk og forteller om jobben og utdannelsen sin.

Størst midler brukes det på at lærere kan ta videreutdanning gjennom prosjektet Kompetanse for kvalitet. Totalt fikk 6 000 lærere tilbud om å ta videreutdanning skoleåret 2017/18. 1809 av dem fikk tilbud om videreutdanning i matematikk. Bare i 2017 bruker regjeringen om lag 1,3 milliarder kroner på dette, og satsingen vil fortsette.

Les mer om Teknas teknologi- og realfagsatsing her.

Les også