Håper flere tar
doktorgrad

15.02.2018 | Tekst: Anne Grete Nordal

Ledighetstallene peker igjen i riktig retning. – Start jobbsøkerprosessen tidlig, råder Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg. Hun håper flere nyutdannede tar doktorgrad etter noen år i arbeidslivet. – Spesielt innen ikt og sikkerhet er det behov for flere norske eksperter fremover, sier hun.

Les også:
Får jobb i olja igjen
Slik søker du din første faste jobb
Ledighet for nyutdannede halvert på ett år

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg tror de som studerer petroleumsfag nå, igjen blir svært ettertraktet når de er ferdig utdannet

– Vi ser nå at arbeidsmarkedet blir gradvis bedre etter noen tøffe år, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg i sin kommentar til foreningens Arbeidsmarkedsundersøkelse. Flere nyutdannete er i jobb fem måneder etter avsluttede studier enn i de siste årene. – Tallene bekrefter det vi ser i arbeidsmarkedet generelt, og samsvarer også med Teknas egne ledighetstall blant medlemmene. Flere studenter søker seg også mot privat sektor. Dette er vanlig når arbeidsmarkedet er godt, og er et tegn på at det verste er over for denne gang. Samtidig er dette en utfordring for offentlig sektor. De må melde seg mer aktivt på i kampen om den beste kompetansen, og vise frem de spennende oppgavene som finnes der.

Oljestudentene blir ettertraktet igjen

– Aktiviteten i oljerelatert industri er i ferd med å ta seg opp. Utbyggingen av Johan Sverdrup, Snorre og Johan Castberg, bidrar til økt olje- og gassrelatert byggeaktivitet, og det varslede investeringsnivået for 2018 er høyere enn 2017. Bedriftene rekrutterer nå igjen, og som vi har sagt tidligere: studentene som har søkt seg til olje- og gassrelevante fag de siste årene kommer til å være svært ettertraktet når de er ferdig utdannet.

Bedriftene rekrutterer nå igjen, og som vi har sagt tidligere: studentene som har søkt seg til olje- og gassrelevante fag de siste årene kommer til å være svært ettertraktet når de er ferdig utdannet.

Fag viktigere enn lønn

– Våre studenter er opptatt av å ha faglig utfordrende og spennende oppgaver, sier Lyngsnes Randeberg. Nesten 70 prosent av kandidatene er mer opptatt av fag enn lønn ved valg av første jobb, viser undersøkelsen. – Samtidig er det verdt å merke seg at de nyutdannede er mobile, og ikke redde for å flytte på seg for å få de mest interessante jobbene.

Start jobbsøkerprosessen tidlig

– Et godt råd er å starte jobbsøkerprosessen tidlig. De som starter tidlig får vanligvis jobb først, og dermed en enklere vei inn i arbeidsmarkedet, sier Lise Lyngsnes Randeberg.
Tradisjonelt har kontakter og nettverk vært det viktigste for å få jobb. Dette er nå i endring. Nesten halvparten får nå jobb via digitale kanaler, enten via annonser på selskapenes nettsider, eller via digitale jobbdatabaser. Randeberg råder jobbsøkere til å være bevisste på å være synlige og tilstede på digitale flater.

Ta doktorgrad

– I nedgangskonjunkturer har vi sett at flere søker seg til videre utdanning og doktorgrad. Dette har vi også sett de siste årene. Når tidene nå blir bedre, går andelen som går direkte videre på doktorgrad ned. Norge trenger forskerkompetanse, så vi håper at noen av de som nå er nyutdannede velger å ta en doktorgrad etter noen år i arbeidslivet. Vi trenger å utdanne egne eksperter – et område Tekna har vært spesielt opptatt av er ikt og sikkerhet. Der vil det være behov for flere norske eksperter i årene fremover.

Les også