IKT og Bygg vinnerfagene i jobbmarkedet:

Hadde jobb ett år før studieslutt

Publisert: 19.01.2017 | Tekst og foto: Anne Grete Nordal

Allerede før de startet siste studieåret ved NTNU hadde Andreas Næss (24) og Ine Mari Vevang (24), fast jobb i boks hos Accenture i Oslo. Det samme gjaldt Carl Christian Waack (25) som begynte i fast jobb hos Norconsult i Sandvika i august.

Nyutdannet og ettertraktet: Etter å ha deltatt på Accentures sommerjobbprosjekt fikk Ine Mari Vevang og Andreas Næss tilbud om fast jobb ett år før de var ferdige med sivilingeniørstudiene.

– Det var veldig deilig å kunne fokusere fullt og helt på masteroppgaven det siste året, sier Ine Mari Vevang, uten å ha den lille usikkerheten om jeg ville få jobb. Vevang er sivilingeniør fra nanoteknologi, Andreas Næss er sivilingeniør fra datateknologi, og Carl Christian Waack sivilingeniør fra bygg og miljøteknikk, alle utdannet ved NTNU. Tekna Magasinet har besøkt Næss og Vevang hos Accenture på Fornebu og Waack hos Norconsult i Sandvika i Bærum. Alle tre var ferdig med masteren sin i juni 2016, og kunne begynne i fast jobb etter sommeren. Sommerjobben var døråpneren til fast jobb for alle. Ifølge Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse blant nyutdannede et halvt år etter studieslutt, er et etablert forhold til bedriften den viktigste måten å skaffe seg jobb på. I år var det 29 % som fikk jobb på denne måten.

Rekruttert via sommerjobb

Næss og Vevang ble rekruttert via Accentures sommerjobbprosjekt (Accenture Summer Internship) som de deltok på sommeren 2015 etter fjerde studieår. Waack søkte en ordinær sommerjobb i 2015. Han og flere andre ble fløyet ned fra Trondheim til Norconsults hovedkontor for intervju. Accenture og Norconsult representerer de fagområdene der det har vært lettest for nyutdannede å få jobb. Av masterstudentene fra IKT og fra Bygg var 90 prosent i inntektsgivende arbeid per 1. november, viser Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse for studenter som var ferdig utdannet våren 2016. Blant dem igjen hadde henholdsvis 80 og 82 prosent jobben i boks før endt studium. Totalt for alle fagretninger viser undersøkelsen at 78,6 prosent var i jobb, 16,4 prosent var arbeidsledige og 5 prosent gjorde andre ting per 1. november. Ledigheten har ikke vært så høy siden 2004.

Arbeidsledigheten blant nyutdannede Tekna-studenter har ikke vært så høy siden 2004

Andreas Næss søkte ikke flere jobber, da Accenture var tidlig ute med å tilby fast jobb etter sommerjobbprosjektet. – Jeg har ikke oversikt over hele kullet, men alle mine studiekamerater har fått seg jobb og er spredt rundt i ulike konsulentselskaper, sier Andreas, som opplever at markedet innen data er ganske hett. For Ine Mari sto valget mellom å fortsette på en doktorgrad eller begynne i Accenture. Andreas og Ine Mari har inntrykk av at rekrutteringen til Accenture i stor grad skjer gjennom sommerjobbprosjektet. – Det er på en måte et seks uker langt jobbintervju.
Kommunikasjonsdirektør Øystein Ingdahl opplyser at det de siste årene har vært godt over 1000 søkere til de cirka 40 stillingene på sommerjobbprosjektet i Accenture, der de tar inn en kombinasjon av folk med teknologi- og businessbakgrunn Han anslår at av de 40-60 nyutdannede selskapet ansetter i Norge hvert år, har 40 prosent av dem master i teknologi.

Alltid vært nysgjerrig på konstruksjoner: – Dette er drømmejobben, sier Carl Christian Waack som fikk jobbtilbud etter sommerjobben i Norconsult før siste studieår.

Av masterstudentene fra IKT og fra Bygg var 90 prosent i inntektsgivende arbeid per 1. november, viser Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse for studenter som var ferdig utdannet våren 2016.

Stortrives med konstruksjonsfag

I Norconsult, en rådgivende ingeniørbedrift innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, tar de inn rundt 60 sommerjobbstudenter hvert år – noe over halvparten ved hovedkontoret og resten ved de andre kontorene. Det opplyser konserndirektør for stab, Fride Andrea Hærem. Ifølge henne har Norconsult de siste årene ansatt rundt 200 medarbeidere årlig, om lag 100 av disse er nyutdannede. Av de 100 nyutdannede som årlig ansettes, er et sted mellom 50 og 70 nyutdannede sivilingeniører/mastere i teknologi.

En av dem, Carl Christian Waack, begynte på Bygg og miljøteknikk ved NTNU fordi han syntes at realfagene, og spesielt fysikk, var det mest spennende og utfordrende på videregående, og fordi han alltid hadde vært nysgjerrig på hvordan man dimensjonerte ulike konstruksjoner. Han likte seg så godt i sommerjobben i Norconsult, der han fikk helt konkrete oppgaver å jobbe med, at han ikke var i tvil om å takke ja til kontraktstilbudet han fikk etter avslutningssamtalen på sommerjobben i 2015.

– Jeg fikk dimensjonere hovedbærebjelkene på en havnekonstruksjon i Sandnes, og det var veldig gøy at beregningene mine faktisk ble brukt. Jeg skrev masteroppgave på brukonstruksjoner i samarbeid med Statens vegvesen, men fikk jobbe med havner da jeg hadde sommerjobb i Norconsult. Havner var så spennende å jobbe med, at jeg med glede og forventing takket ja til tilbudet om fast jobb i havneavdelingen i Norconsult da jeg fikk det. Akkurat nå jobber jeg med Bispekaia og Operaallmenningen i Oslo, forteller han.

Moro å beregne havner: – Her har jeg beregnet og laget en 3D-modell av en del av en havnekonstruksjon, sier den ferske sivilingeniøren Carl Christian Waack i Norconsult.

Tallknusing og pensjonssystem

Ine Mari Vevang sitter i Digital Analytics avdelingen i Accenture, og driver mye med «tallknusing» og dataanalyse. Hun setter spesiell pris på at hun får sette av tid til å spesialisere og utvikle seg selv. Akkurat nå lærer hun seg mer om maskinlæringsalgoritmer. I masteroppgaven jobbet hun med analyse av hyperspektral avbildning i biomedisin, noe som egentlig er mer elektronikk enn nanoteknologi. – I Accenture har jeg fått delta i mange ulike prosjekter, og lærer mye forskjellig. Konsulentbransjen er en veldig fin bransje å få testet seg litt i og få prosjekterfaring. Jeg håper å bygge kompetanse og få jobbe videre med større prosjekter.

Andreas Næss med bachelor fra Universitetet i Agder og master i datateknologi fra NTNU, synes utdanningen matcher veldig godt arbeidsoppgavene i Accenture. – Jeg jobber i et team som driver med vedlikehold av pensjonssystemet til NAV. Det er et svært omfattende system som Accenture videreutvikler og drifter. Min jobb dreier seg mye om feilanalyse. Vi får inn ulike typer problemer i systemet som vi må løse. De kan ha ulik teknisk grad. Er de rent tekniske, må jeg grave meg ned i kildekoder og løse dem der. Andre kan være høyere funksjonelle problemer der jeg må sette meg spesielt inn i systemdokumentasjon. Utfordringen kan være domenekunnskap. Jeg lærer mye om pensjon og pensjonssystem. Vi jobber i team, og bruker hverandre flittig med såkalt Kanban arbeidsmetodikk der vi plukker fra en liste og løser oppgavene etter hvert.

Ville til Oslo-området: Selv om Carl Christian Waack sitter på hovedkontoret til Norconsult i Bærum, kommer han nok til å dimensjonere konstruksjoner som dette hvor som helst i landet.

Oslo-området trekker mest

Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse viser at hvor kandidatene søker jobb geografisk, får mindre betydning i perioder hvor arbeidsledigheten stiger. Både Andreas Næss, opprinnelig fra Grimstad, og Carl Christian Waack fra Bærum ønsket seg helst jobb i hovedstadsområdet, mens Ine Mari Vevang som er fra Kristiansund, sier at hun gjerne kunne jobbet andre steder i landet, for eksempel Trondheim. – Det er i Oslo-området mange av de relevante jobbene er, og jeg måtte nok overtale med selv litt, men jeg trives absolutt godt, sier Ine Mari.

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet

tekna_kommune

Teknas lønnsstatistikk 2016

Teknas lønnsstatistikk viser at statlig sektor er siste års lønnsvinner. Privat sektor er ikke overraskende den største taperen.

nyhetsbrev_2

Utenlandske selskaper vinner gigantstore anleggskontrakter i Norge

De gode nyhetene er at de er avhengig av å ansette nordmenn.
Vi gir deg tipsene som kan gi jobb!

1

Det ble 15 800 færre sysselsatte i de viktigste oljenæringene i fjor.

Her møter du selskapene som har økt bemanningen og mangedoblet overskuddet.