– Grønn omstilling
kan brått ta av

09.04.2018 | Tekst og foto: Anne Grete Nordal

– Teknologigjennombrudd, klimarisiko og forbrukermakt er faktorer som kan føre til en raskere overgang fra oljebasert til grønn bærekraftig energi, sa Thina Margrethe Salvedt fra Nordea Markets i møte med realfaglærere i Tekna nylig.

– Norsk sokkel har fungert som et teknologilaboratorium med utvikling av innovative løsninger i ypperste verdensklasse. Denne kunnskapen og teknologien må vi ta i bruk på andre områder når vi går over fra å produsere olje til å fremstille grønn energi fra kilder som sol og vind, sa Thina Margrethe Saltvedt i Nordea Markets. Hun har gått fra å være oljeanalytiker til å være grønn energianalytiker det siste året.

Les om hvordan interesser for fornybarstudier øker

– I dag hadde verden stoppet opp om vi ikke hadde hatt olje, men det er ikke gitt i fremtiden at utlandet vil kjøpe olje av Norge. Det sa Thina Margrethe Salvedt i et foredrag om grønn omstilling under et Tekna-arrangement for realfaglærere i Aker Solutions vitensenter Engineerum på Fornebu sist uke. I fjor skiftet hun jobb i Nordea Markets fra oljeanalytiker til å bli analytiker innen bærekraft og grønn energi.

Norge har hatt flaks

– Til nå har verden vært så avhengig av olje at vi har måttet godta at oljeprisene har svingt mellom 30 og 140 dollar fatet de siste 10 årene, og heller tilpasset forbruket. I Norge som produserer ca to prosent av verdens olje, nådde vi en produksjonstopp allerede i 2001. Selv med synkende produksjon fikk vi en enorm inntektsøkning i de neste årene fordi prisene økte veldig. Vi har hatt litt flaks. Den varte til 2014 da OPEC etter først å ha kuttet produksjon på grunn av konkurransen fra amerikansk skiferolje, begynte å produsere for full igjen og prisene falt fra 116 i midten av 2014 til 27 dollar i 2016, sa Thina Margrethe Saltvedt.

På 1990-tallet var de norske prosjektene lønnsomme ved 12 dollar fatet. I 2014 måtte de ha over 100 dollar. Da oljeprisen falt i 2014, begynte oljeselskaper og selskaper innen oljeservice å nedbemanne. – Kostnadene i Norge hadde løpt litt løpsk, sier Saltvedt. Nå er det kuttet kostnader og effektivisert mye. For å være konkurransedyktige må olje-Norge holde kostnadene i sjakk.

Konkurranse om batteriproduksjon

– Investeringer i grønn energi øker globalt, og produksjonskostnadene faller. Det gir en betydelig vekst i produksjonskapasiteten av grønn energi, sa Saltvedt. Hun minnet om at i dag utgjør transport 50 prosent av verdens samlede oljeforbruk, og at det her skjer en rask teknologiutvikling. Den skjer ikke nødvendigvis jevnt og trutt, men kan brått få viktige gjennombrudd. Konkurransen om å bli verdensledende på batteriteknologi er i full gang. Japan, Kina og USA konkurrerer om å bli ledende på batteriproduksjon både utfra et klima- og industriperspektiv. Elbiler kommer for fullt, og det forskes også på elskip og el-fly. Saltvedt viste til Avinor som mener de første el-flyene kommer allerede om ti år.

– Investeringer i grønn energi øker globalt, og produksjonskostnadene faller. Det gir en betydelig vekst i produksjonskapasiteten av grønn energi

Investorer beregner klimarisiko

Fra et bankperspektiv opplyste Saltvedt at investorer blir stadig mer opptatt av klimarisiko. – Foreløpig har ikke bankene tatt hensyn til det. Nå må dette tas inn i beregninger. Investorer vil vite hva de putter pengene sine inn i – om det kan forsvares ut fra et klimaperspektiv. – Forbrukere har også makt. Hva dere som privatpersoner investerer penger i kan bety mye mer enn søppelsortering for miljøet. Bare se på hva som skjer i USA der selskaper trekker seg fra samarbeid med våpenorganisasjoner etter press og kampanjer på sosiale medier fra grupper i befolkningen, sa Saltvedt.

Aker Solution ansetter igjen

I motsetning til Saltvedt, fokuserte HR-direktør i Aker Solution, Geir Glømmi i sitt innlegg på at det kommer til å utvinnes olje og gass i Norge i mange år ennå. Han opplyste at selskapet igjen har behov for nye folk etter store nedbemanningsrunder og tre år uten nyansettelser. Han var bekymret for at selskapet de nærmeste årene kommer til å miste rundt 200 personer med topp kompetanse som går av med pensjon. – Petroleumsinstallasjoner er uhyre kompliserte, og Aker Solution trenger folk med ulik teknologisk kompetanse og som er gode til å jobbe i team. Mye av offshorekompetansen er også overførbar til andre typer installasjoner som havvindmøller, til brukonstruksjoner og store oppdrettsanlegg langt til havs. Dessuten trengs folk med IT-kompetanse på alle områder etter hvert som mange funksjoner automatiseres, sa han.

Dette er Teknas MNT-forum

Et uformelt møtested mellom lærere og arbeidslivet, etter vanlig arbeidstid og med et sterkt faglig innhold. Arrangementene er gratis for lærere og basert på dugnadsinnsats. Tekna samarbeider med Oslo og Akershus fylkeskommuner, industrien og Universitetet i Oslo v/Naturfagssenteret i dette tiltaket. Se mer https://www.tekna.no/mntforum

Les også