Frykter lønnsspiral i oljenæringene

15.01.2018 | Tekst: Øystein Krogsrud

Antall oljeansatte flatet ut allerede i fjor høst viser tall fra nasjonalregnskapet. Nå frykter oljeforsker Atle Blomgren ved IRIS at det kommer en ny lønnsspiral i olje- og gassnæringen.

Atle Blomgren i forskningsinstituttet IRIS

To tredjedeler av oljerelaterte bedrifter planlegger å øke antall ansatte i år, i følge SR-banks ferske konjunkturbarometer. Tall fra nasjonalregnskapet viser at nedgangen i oljeansatte stoppet i tredje kvartal i fjor.

– De sesongjusterte tallene fra nasjonalregnskapet tyder på at vi hadde en utflating i oljesysselsettingen i fjor høst, etter nedgang i 2015, 2016 og første halvår i 2017, sier oljeforsker Atle Blomgren i forskningsinstituttet IRIS.

Frykter ny lønnsspiral

Nå frykter oljeforskeren at vi er på vei inn i en ny lønnsspiral i olje- og gassnæringen. Blomgren forventer flere oljejobber i 2018, og kombinert med lav arbeidsledighet kan det gi en rekyl for oljelønningene.

– Jeg tror vi vil få en gradvis vekst fremover, men vi kommer ikke tilbake til 2014. Riktignok kan digitalisering og effektivisering bidra til noe vekst uten flere ansatte, men det blir nok uansett økt etterspørsel etter oljekompetanse. Paradokset er at dette kan skape en ny lønnsspiral i oljenæringen, men en eventuell lønnsspiral vil ikke komme med det aller første, sier forskeren.

Usikkerhet rundt oljenæringen

Blomgren tror enkelte vil vegre seg for å gå tilbake til den sykliske oljenæringen med mindre belønningen er høy.

– Noen er nok lei av oppturer og nedturer i oljenæringen. Mange tidligere oljeansatte har gått til staten og andre private næringer. Vi har sett at søkningen til oljerelatert utdanning er rekordlav. Det har vært mye oppmerksomhet rundt at oljenæringen etter hvert nærmer seg slutten. Vi vet også at arbeidsledigheten allerede er lav. Hvis folk ser på olje- og gassnæringen som usikker vil det kreves desto høyere lønn for å gå tilbake. Oljeprisen er ikke skyhøy, og derfor går det en grense hvor mye oljenæringen kan betale. Men vi ser også at effektivisering har skapt svært god inntjening for flere selskaper, tross lavere oljepris.

Oljevekst kan bremse omstilling

Blomgren tror at en ny vekst i olje- og gassnæringen kan bremse den pågående norske omstillingen til å bli mindre oljeavhengige.

– En omstilling har normalt en kostnad. Med ny oljevekst kan det tenkes at flere selskaper vil falle tilbake på mer lukrative oppdrag til olje og gass framfor å prioritere en omstilling til nye områder. Det kan bremse en på lengre sikt påkrevet omstilling i den oljerelaterte delen av norsk økonomi.

Noen sliter fortsatt

Blomgren minner om at den nye oljeoptimismen ikke er altomfattende.

– Oljenæringen er en stor og uensartet gruppe. Det er i første rekke gjeldstunge offshore- og riggredere med overkapasitet som fortsatt sliter med pessimisme, mens resten i hovedsak preges av ny optimisme.

Sjekk også de siste tallene fra NAV for ledige innen geofag, petroleum og metallurgi: https://www.tekna.no/geografiskledighet

Les også