Fremtidens laksenæring på vei til Norge

15.08.2017 | Tekst: Anne Grete Nordal | Foto: SalMar

Verdens største og mest avanserte fiskeoppdrettsrigg Ocean Farm 1, beveger seg i disse dager langs vestkysten av Afrika nordover på vei til Frohavet utenfor Frøya i Sør-Trøndelag. Den kan være starten på en revolusjon innen oppdrettsnæringen med stor grad av teknologioverføring fra offshore petroleumsnæringen.

Verdens største havmerd: Med sine 110 meter i diameter og høyde på 68 meter vekker Ocean Farm 1 oppsikt der den fraktes på et «heavylift-fartøy» – nå utenfor Vestkysten av Afrika.

Verdens spiskammers: Store, robuste automatiserte oppdrettsanlegg som legges ut mot havet kan gjøre det enklere å hanskes med lakselus og rømming, og gjøre det mulig å øke produksjonsvolumet betraktelig. Ocean Farm 1 blir den første som testes for dette i Norge.

Snart kan norsk lakseoppdrett flyttes fra fjordene og ut til robuste, automatiserte anlegg på havet. Hensikten er å øke produksjonsvolumet og bedre hanskes med lakselus og rømming. Først i løypa er SalMars gigantrigg Ocean Farm 1 som forlot verftet i Kina 3. juni og nå befinner seg utenfor vestkysten av Afrika.

– Straks den er på plass i begynnelsen av september skal det settes smolt i merden, ifølge finansdirektør i SalMar, Trond Tuvstein.
Han forteller at transporten av den cirka 7000 tonn tunge oppdrettsriggen Ocean Farm, foregår på et selvgående «heavylift-fartøy». Den uvanlige transporten vekker oppsikt underveis. – Da riggen passerte Kapp Horn, lurte noen på om det var en UFO, ler Tuvstein.
Dimensjonene er store. Riggen er omtrent åtte ganger større enn en konvensjonell oppdrettsmerd. Den måler 110 meter i diameter, er 68 meter høy og har et volum på 250 000 kubikkmeter. Det har kostet om lag 690 millioner kroner å utvikle og bygge anlegget.

Pilotprosjekt for forskning

En rekke norske aktører med ekspertise innen havbruk og offshoreinstallasjoner har vært med å utvikle riggen, som er et pilotprosjekt der det skal legges opp til forskning og utvikling omkring biologiske og teknologiske sider ved å drive fiskeoppdrett til havs. Prosjektet er organisert som et datterselskap i SalMar under navnet Ocean Farming AS.

Anlegg til havs må tåle ekstreme værforhold. Det er tatt i bruk offshoreteknologi for å utvikle og bygge en sterk nok og funksjonell konstruksjon. Den har de samme grunnleggende egenskapene som halvt nedsenkbare installasjoner offshore og skal samtidig ivareta laksens biologiske behov. En modell av riggen er blant annet testet ut i skipsmodelltanken til Sintef Ocean i Trondheim.
– Myndighetene har lagt til rette for et vekstregime, sier Tuvstein. Ambisjonene til regjeringen er å femdoble produksjonen i fiskeoppdrett innen 2050. For å få til dette på en bærekraftig måte, er det en rekke utfordringer som må løses.

Myndighetene har lagt til rette for et vekstregime. Ambisjonene til regjeringen er å femdoble produksjonen i fiskeoppdrett innen 2050.

Stimulerer med utviklingstillatelser

Innovasjon og teknologiutvikling er nøkkelord. For å stimulere til dette, åpnet Fiskeridirektoratet i 2015 for at selskaper kunne søke om vederlagsfrie utviklingstillatelser. Det foregår mye innovasjon innen havbruk, og lista er lang over søkere. Hittil har fem søkere fått tildelt utviklingstillatelser. SalMar med Ocean Farm, er den ene av disse og den som realiserer sitt prosjekt først. De andre er Nordlaks Oppdrett AS, MNH Produksjon AS (semilukket anlegg), AkvaDesign AS (lukket merdsystem), og Marine Harvest Norway AS (lukket merdsystem). Ifølge nettsidene til Fiskeridirektoratet har 18 fått avslag på sine søknader og 37 er under behandling.

– Vi er først ute av de som har fått utviklingstillatelser til å realisere havbasert fiskeoppdrett. Det omfatter åtte konsesjoner – hver begrenset opp til 780 tonn med lask og ørret for en periode på sju år.

Ocean Farm 1 kommer til å være daglig bemannet med 4-5 personer. Alle operasjoner skal kunne overvåkes og styres fra et kontrollrom. Merden kan heves opp for lufttørking, og desinfiseres uten bruk av kjemikalier. Det skal tas i bruk automatiserte løsninger for oppgaver som foring, seksjonering av slakteferdig fisk, og dødfiskhåndtering. Riggen er utstyrt med sensorer som kan måle tetthet av fisk, temperaturer, bølger, havstrømmer, oksygeninnhold og andre miljøindikatorer i forhold til fiskehelse.

Den 18.-19. september arrangerer Tekna en stor konferanse i Trondheim om fremtiden i norsk havbruk Teknas Havbrukskonferanse 2017 Hvordan få bukt med lakselusa, hindre rømming og øke volumet på en bærekraftig måte? Hvordan vil den daglige driften i næringen se ut i fremtiden med økt bruk av automasjon og sensorteknologi? Tekna Magasinet kommer til å skrive flere saker om temaet frem mot konferansen. Følg med på Teknamagasinet – Utgitt av Tekna

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet