Fra forsker til
helsebyråkrat

24.05.2018 | Tekst og foto: Anne Grete Nordal

Etter år med kamp om forskningsmidler byttet Tove Ringerike jobb fra forsker til jobb i offentlig forvaltning der hun vurderer andres forskning. Jobb med mening og anstendig lønn er viktig for henne.

Trygt: På et stadium var det viktig å få mer forutsigbarhet i form av fast jobb for Tove Ringerike som først var forsker.

Nye tall fra SSB viser sterk vekst i antall ledige jobber i Tekna-fagene i første kvartal. Nå er tiden inne for å smi mens jernet er varmt dersom du ønsker å bytte jobb. Jobbskifte kan by på muligheter for både høyere lønn og nye utfordringer. Vi har intervjuet flere Tekna-medlemmer om deres erfaringer fra å bytte jobb.

Les om oppsvinget i Tekna-jobber

Navn og alder: Tove Ringerike (45)
Utdanning: Cand.scient i cellebiologi, UiO, dr.philos/ph.d også fra UiO
Arbeidssted: Helsedirektoratet
Stilling: Seniorrådgiver
Forrige arbeidssted: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

1. Hvor mange ganger har du skiftet stilling/arbeidsgiver i ditt yrkesaktive liv?

– Jeg vil si fire-fem ganger. Hovedfaget og doktorgraden min er på samme tema og gjort i samme miljø, så selv det føltes ikke som et jobbytte. Deretter byttet jeg til et nytt fagfelt og nytt arbeidssted da jeg jobbet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt i underkant av to år. Jeg jobbet fortsatt mye med å dyrke celler i kultur for så å gjøre forsøk på dem, men formålet var gått fra ren basalforskning til noe som kunne ha industrielt potensiale og mål om å redusere behov for forsøksdyr.

– Etter år med laboratoriearbeid og kamp om forskningsmidler, byttet jeg til kontorjobber. Jeg har jobbet ved Statens legemiddelverk, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (som så ble fusjonert inn i Folkehelseinstituttet) og nå senest i Helsedirektoratet (hvor jeg også har byttet jobb internt). Fellestrekket med disse jobbene har vært at jeg har hatt mye fokus på vurdering av klinisk forskning.

2. Hvilket jobbytte har vært viktigst for din karrierevei?

– Det viktigste jobbyttet var da jeg gikk fra laboratoriejobb og forskningsmiljø til å jobbe på kontor i offentlig forvaltning.

3. Hvorfor var dette det mest avgjørende?

– Det var avgjørende fordi jeg fikk mye mer forutsigbarhet. Jeg gikk fra å måtte søke forskningsmidler til stadighet, til fast jobb. Selv om jeg tidvis savner pipettering og labarbeid, er det fint å kunne bruke egen forskererfaring i vurdering av andres studier. Det passer nok også min litt utålmodige sjel å vurdere praktisk klinisk forskning på mennesker i stedet for basalforskning.

4. Hva har vært det viktigste for deg ved valg av ny jobb?

– Jobbyttene innen offentlig sektor har vært basert i et ønske om å prøve litt nye ting og komme i nye miljø. Jeg var nesten ti år i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og det var fordi jeg fikk faglige utfordringer underveis. En følelse av at det jeg gjør er meningsfullt er viktig for meg. Økt lønn er selvsagt heller ikke å forakte når man først bytter jobb.

Flere artikler i serien om jobbbytter:
Sivilingeniør Kaja Bye Svartveit
Miljørådgiver Angela Marie Miller
Skredekspert Andrea Taurisano
HMS- og kvalitetssjef Magnus Christiansen

Vi bringer flere intervjuer med Tekna-medlemmer som har byttet jobb og deres erfaringer med det, denne uka.

Les også