Forventer miljøbevisste arbeidsgivere

07.08.2018 | Tekst og foto: Anne Grete Nordal

Dagens studenter forventer miljøbevissthet hos sine fremtidige arbeidsgivere. – Bedriftene som tar bærekraft og miljø på alvor blir de mest attraktive, sier leder av Tekna Student, Tonje Løvstakken.

Leder av Tekna Student, Tonje Løvstakken forventer at bedriftene setter handling bak pene ord om å satse miljøvennlig og bærekraftig. – Da vil de kunne rekruttere de beste hodene, mener hun.

– På de fleste bedriftspresentasjoner jeg har vært på, har bedriftene presentert sin visjon, sine verdier og sin misjon eller strategi. Ofte handler det om å være ledende eller i forkant innen sitt felt, og veldig ofte bruker man ord som bærekraft og de aller fleste snakker om å være fremtidsrettet eller om å løse samfunnsutfordringer, sier leder av Tekna Student, Tonje Løvstakken.
Ifølge en undersøkelse som Sentio Analyse har gjort for  Tekna blant 600 norske næringslivsledere i juni i år, har Løvstakken og hennes medstudenter grunn til å tro på at bedriftene faktisk setter handling bak de pene ordene. Den viser nemlig at 40 prosent av dem mener at det er en forutsetning for bedriftens konkurransefortrinn at den drives mer bærekraftig og miljøvennlig i 2030 enn i dag. 28 prosent er delvis enig, mens bare 2 prosent er helt uenig.

Vil jobbe med miljøutfordringene

Ser vi for oss Teknas 2030-scenario, som er tema på Arendalsuka(*), vil Tonje Løvstakken da være midt i 30-årene, og trolig kunne se tilbake på cirka 10 år i arbeidslivet. Hun tror at de bedriftene som ikke tar for eksempel FNs bærekraftmål på alvor vil falle litt gjennom hos de unge som skal ut i arbeidslivet.

Les om Tekna på Arendalsuka  Norge Anno 2030 – hvordan ble vi et grønt, digitalt og smart samfunn.

–Jeg er vel i den generasjonen som får se konsekvensene av hva som skjer dersom vi ikke har mål og ambisjoner om å være mer bærekraftige og kommer opp med de gode løsningene. Vi har en del store utfordringer i verden, godt definert i FNs 17 bærekraftmål. Det handler for eksempel om å utrydde fattigdom, sikre god helse, mulighet til god utdanning, skaffe ren energi til alle, infrastruktur som veger, strømnett og internett, rent vann og gode sanitærforhold til alle. Mange er opptatt av klimaendringer, plastforurensning, energi-utfordringer og miljø, og ønsker å jobbe med disse problemene og teknologien som skal løse de store utfordringene vi står ovenfor. Da er bedriftene som tar dette på alvor de mest ettertraktede arbeidsgiverne.

Sikre rekruttering

Teknas undersøkelse blant næringslivsledere viser optimisme hva gjelder bærekraftig drift i 2030. Til påstanden «Norske bedrifter er i verdenstoppen i bærekraftig drift i 2030», svarer 22 prosent at de er helt enige, og 35 prosent er delvis enig. Bare 3 prosent er helt uenig.

– Vi legger jo merke til hvordan bedriftene prioriterer dette. Noen bedrifter bytter navn og bruker enorme summer på å markedsføre seg som mer bærekraftig for å nå ut til de unge og for å ha flere ben å stå på. Jeg tror de forstår at det er viktig dersom de skal sikre rekrutteringen og å fortsatt være aktuelle, sier Tonje Løvstakken.

Følg opp målene!

– Det er stor konkurranse om å være best, om å være i forkant og om å rekruttere de beste hodene. Mine forventninger til arbeidsgivere frem til 2030 er derfor ganske enkelt – at de følger opp målene sine. At de prøver å være mest mulig bærekraftige, og at de jobber for de beste løsningene. For mange unge, meg selv inkludert, tror jeg det er viktig å ha en jobb hvor man føler at man gjør noe viktig og at man bidrar men sin kunnskap, sier Tonje Løvstakken.

Her er FNs 17 målsettinger innen bærekraft (Kilde: regjeringen.no):

• Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
• Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
• Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
• Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
• Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
• Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
• Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
• Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
• Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
• Redusere ulikhet i og mellom land
• Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
• Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
• Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene av dem
• Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
• Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
• Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
• Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Undersøkelsen er utført for Tekna av Sentio Research Norge AS.

(*) Norge anno 2030 http://tekna.no/arendalsuka

Les også