Flom av jobber
i Tekna-fagene

22.05.2018 | Tekst: Øystein Krogsrud

Alle pilene peker oppover for arbeidsmarkedet innen Tekna-fagene. Nå gjelder det å smi mens jernet er varmt, hvis du ønsker å bytte jobb. Livet er for kort og skjørt til å gjøre det samme hele tiden, eller verre, til å bruke tid på det man ikke liker, sier glasiolog og skredekspert Andrea Taurisano.

Informasjon og kommunikasjon er et av områdene som har hatt en oppsving av ledige jobber første kvartal i år sammenlignet med første kvartal i fjor.

Les om Taurisanos erfaringer med jobbytter her: Hver endring er et nytt eventyr

Nye SSB-tall viser at det er 65 100 ledige stillinger i Norge, som er det høyeste for første kvartal siden 2012. 18 800 av de ledige jobbene er i næringer med tunge innslag av Tekna-fag. For antall ledige stillinger i Tekna-fagene topper bygge- og anleggsnæringen foran faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting og informasjon og kommunikasjon (IKT-næringen). For årsveksten topper bergverksdrift og utvinning, en næring dominert av olje- og gassutvinning med tilknyttede tjenester.

Snuoperasjon for teknologer

Seniorrådgiver Johannes Sørbø i NAV sier det er flere trekk som tyder på et klart bedre arbeidsmarked for teknologer.

– SSBs tall for ledige stillinger er en indikator som viser et oppsving for teknologer, og spesielt for oljerelaterte næringer. I tillegg viste vår bedriftsundersøkelse også mangel på ingeniører. Trenden er snudd mot økende mangel, og det kan hende det tar seg ytterligere opp. Jeg er mer usikker på om mangelen blir like høy som det tidligere har vært på det høyeste.

Høyeste siden 2012

Forrige gang det var flere ledige stillinger innen Tekna-fagene var i første kvartal 2012. Bygge- og anleggsvirksomhet og IKT-næringen hadde tidenes høyeste antall ledige stillinger i første kvartal i år, basert på SSB-statistikk som går tilbake til 2010.

Applikasjonsprogrammere på topp

Antall ledige stillinger er en ledende indikator for utviklingen på arbeidsmarkedet. Til sammenligning gir antall lønnstakere fordelt på yrker et mer detaljert bilde på utviklingen som har vært. Applikasjonsprogrammere er det Tekna-yrket med størst økning i antall lønnstakere de siste to årene med en vekst på 52,7 prosent.

Oljerelaterte yrker har hatt stor nedgang over toårsperioden, men det har vært en utflating de siste kvartalene. Her kan det forventes en oppgang framover når et økende antall ledige stillinger i olje- og gassnæringen etter hvert blir besatt.

Les også