Flere ønsker etter- og videreutdanning, men hvem skal betale?

Publisert: 05.05.2017 | Tekst: Anne Grete Nordal | Foto: Jens Edgar Haugen

En Tekna-undersøkelse viser at nesten halvparten – 44 prosent av Teknas medlemmer ønsker mer etter- og videreutdanning, men kun 19 prosent sier at det kommer til å faktisk skje. 30 prosent sier at arbeidsgiver er blitt mer tilbakeholden med å gi etter- og videreutdanning.

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg etterlyser finansieringsordninger som er tilpasset høyt utdannede.

Flere politiske partier diskuterer nå en ny etter- og videreutdanningsreform, men Tekna etterlyser konkrete tiltak.

Les også: Lise Lyngnes Randeberg stiller til gjenvalg som Tekna-president på årets R-møte. Les portrettet før forrige R-møte: Lises visjon mot 2020

– Jeg synes det er bra at denne debatten kommer. Behovet for etter- og videreutdanning er stort også for høyt utdannede, sier Tekna-president Lise L. Randeberg.

– Våre medlemmer sier at mange virksomheter mangler tid og penger til etter- og videreutdanning. Dette er uheldig, når vi vet at de som satser på kompetanse vil være de som er konkurransedyktige framover, sier Tekna-presidenten. Hun tror en bevisst kompetanseutvikling er motiverende for de ansatte, og sikrer virksomhetenes behov.

– Både tid og penger er en utfordring
Tekna har lenge pekt på at det mangler offentlige finansieringsordninger som er tilpasset høyt utdannete som har behov for påfyll av kompetanse for å omstille seg til annet arbeid som følge av endringer i arbeidsmarkedet.

– Vi har nettopp fått gjennomslag for at høyere utdanning nå er en del av regjeringens nye kompetansestrategi for etter- og videreutdanning. Det er veldig bra, men dette må konkretiseres. Blant annet må vi diskutere finansieringsordninger som er tilpasset høyt utdannede, sier Randeberg.
Hun minner om at det i det siste har vært arbeidsledige som har hatt spesiell fokus hos Tekna. – Regjeringen har gjennomført positive endringer, men vi mener det må gjøres ytterligere tiltak som åpner for kompetansevridning for ledige som ønsker jobb i ny bransje eller sektor, sier Randeberg.

Prosentvise resultater på en skala fra 1 til 5 der 5 er størst sjanse
Prosentvise resultater på en skala fra 1 til 5der 5 er høyest ønske
Noen funn fra Tekna EVU-undersøkelse gjennomført i februar (500 respondenter):

• Udekket behov: Nesten halvparten – 44 prosent sier de ønsker mer etter- og videreutdanning. Kun 19 prosent sier det kommer til å faktisk skje. Rundt 40 prosent av alle spurte sier de ikke har tid i jobben til etter- og videreutdanning.


• Arbeidsgiver er ikke interessert: 30 prosent av respondentene sier arbeidsgiver er blitt mer tilbakeholden med å gi EVU enn før. Halvparten av bedriftene har ikke gjennomført kompetansekartlegging. I tre av fire bedrifter får ansatte ikke fri med lønn til etter- og videreutdanning.

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet

dsc_6044

De beste masterprogrammene

Usikker før søknadsfristen til høyere utdanning 15. april? Tekna Magasinet har rangert studiekvalitet og karakterfordeling for mer enn 80 masterprogram i Naturvitenskapelige og tekniske fag.

liten

Helse er Norges nye vekstnæring

Nye tall fra Menon Economics viser sterk vekst i den norske helseindustrien. Tekna-president og helsegründer Lise Lyngsnes Randeberg håper en ny leddgiktskanner skal bidra til videre vekst.

tara_skip

Omstillingsevne ga drømmejobb

Tara Jahangiry (25) fulgte familiens omstillingsevne da bunnen falt ut av arbeidsmarkedet. Hun begynte å tenke nytt og omskolerte seg fra skipsdesign til prestasjonsanalyse.