Kvinner i teknologien

Kvinnene nærmer seg Tekna-flertall

07.03.2018 | Tekst: Anne Grete Nordal

Med over 45 prosent kvinner blant de yngste Tekna-studentene er det for første gang utsikter til at Tekna Student kan få et flertall av kvinner. På få tiår har Tekna gått fra å være en herreklubb til å bli likestilt, men kvinnene henger fortsatt langt etter innen IKT.

Blant de yngste studentmedlemmene i Tekna er kvinneandelen nå over 45 prosent. Foto: Ole Ekker/NTNU

30 prosent av Teknas medlemmer er kvinner. Blant studentmedlemmene er andelen 41,6 prosent kvinner. Begge deler er nær en dobling i løpet av de siste 20 år. Men noen fag som IKT og kybernetikk sliter fortsatt med å rekruttere jenter. Noen av Teknas fremste kvinnelige ledere gjennom tidene, håper å se flere jenter innen disse fagområdene fremover.

Da Berit Kvæven ble valgt til Teknas (den gang Norske Sivilingeniørers Forening) første kvinnelige president i 1990, var kvinneandelen i forening på 9,9 prosent.

Kvæven brøytet vei

Vi har spurt tidligere og nåværende kvinnelige presidenter i Tekna, Berit Kvæven, Marianne Harg og Lise Lyngsnes Randeberg pluss nyvalgt leder Tonje Løvstakken i Tekna Student om deres syn på utviklingen og om betydningen av at kvinner velger utdanning og yrker innen teknologiske fag.
Da Berit Kvæven ble valgt til Teknas (den gang Norske Sivilingeniørers Forening) første kvinnelige president i 1990, var kvinneandelen i forening på 9,9 prosent. – Det er svært hyggelig at kvinneandelen i Tekna har tredoblet seg fra 1990 til i dag. Jeg ser fram til at trenden fortsetter. Å søke samfunnsmakt bør være like attraktivt for kvinner som menn, og realfag-/teknologiutdanning gir en verdifull basis med sikte på å øke deltakelsen av kvinner på høyt ledelsesnivå i industri, privat sektor generelt og forskning, sier hun.

Harg frykter tilbakeslag

Da Marianne Harg, ble valgt som andre kvinnelige president i Tekna i 2005, var kvinneandelen steget til 21,2 prosent. – Jeg ha erfart at svært mange av våre kvinnelige medlemmer ønsker å påvirke, ta ansvar og bidra i Teknas arbeid. Jeg tror det gjør Tekna til en bedre forening for alle medlemmene, både som fagforening og faglig forening. Det gjenspeiler også det økende antall kvinner som utdanner seg innen våre fagområder, sier hun. Harg er likevel ganske bekymret over at den gode trenden vi har sett i flere tiår, synes å falle og at det «gamle» kjønnsdelte arbeidsmarkedet er på fremmarsj.

Da Marianne Harg, ble valgt som andre kvinnelige president i Tekna i 2005, var kvinneandelen steget til 21,2 prosent.

– Jeg har erfart at mange jenter er mer opptatt av nytteverdi enn av det fascinerende i teknologien i seg selv. Det er viktig at de får grunnlaget gjennom utdanning til å utnytte og utvikle disse mulighetene. Vi kan i hvert fall ikke slappe av i rekrutteringen til teknisk-naturvitenskapelige fag, sier Harg.

Biologi på topp – data på bunn

Kvinneandelen i Tekna øker, men fortsatt ser det ut til at de tradisjonelle mønstrene består ved at de fleste kvinner velger utdanning innen kjemi og biologi, og i relativt liten grad fag som Data og informasjonsteknologi, og Robotikk og kybernetikk. Blant Teknas medlemmer er kvinneandelen nå høyest for de med biologibakgrunn med 63,5 prosent, og lavest for de med IKT-utdanning med 16,9 prosent. Søkertall til sivilingeniørstudiene ved NTNU viser omtrent samme virkelighetsbilde. I 2017 var 71 prosent av søkerne til Industriell kjemi og bioteknologi kvinner, mens 13 prosent av søkerne til Datateknologi, og 16 prosent til Kybernetikk og robotikk var kvinner.

Les om synkende kvinneandel ved teknologistudier ved NTNU

Få datajenteforbilder

– Jeg har en sterk mistanke om at jenter «vil jobbe med mennesker» og tror de mister det menneskelige aspektet dersom de skal jobbe med datasystemer. Nerdete gutter som sitter med spill og programmering fra tidlig alder virker lite fristende som selskap for sosiale jenter, og det er få forbilder som viser dem hva kunnskap i fagområdene kan gi av motiverende jobboppgaver og samfunnsmessig utvikling, sier Marianne Harg. Hun tror mange kvinner vil ha øyne for andre bruksområder, muligheter og behov enn mange menn. – For meg er det også et spørsmål om demokratiets overlevelse, vi trenger at både kvinner og menn kjenner teknologiens muligheter og ikke minst begrensninger og etiske utfordringer slik at de nødvendige debattene blir tatt, sier Harg.

Tonje Løvstakken, nyvalgt leder av Tekna Student, kan skilte med 41,6 prosent jenter blant studentmedlemmene.

45 prosent blant de yngste studentene

Nyvalgt leder for Tekna Student, Tonje Løvstakken tror at ganske snart vil like mange kvinner og menn ta utdanning som kvalifiserer til Tekna-medlemskap. For de yngste Tekna-studentene er tallet faktisk nå oppe i over 45 prosent jenter. Men Tonje er betenkt over at det fortsatt er såpass store forskjeller i andelen innen de ulike real-, naturvitenskapelige og teknologiske fag. Hun tar master i Elektro/energi og miljø ved Universitetet i Agder, Grimstad.

– Jeg har selv erfart at det er lite fristende å velge en fagretning når det «bare er gutter» der. Hadde det ikke vært slik, ville jeg kanskje tatt fagbrev som elektriker før jeg begynte med ingeniørutdanning. Det samme gjelder andre jenter jeg kjenner som har valgt utradisjonelt. Man må kanskje ha familie eller venner som inspirerer en til å ta det valget. For min egen del ble jeg «pushet» til å velge studiespesialiserende og realfag på videregående, sier Tonje.

Hun tror mye kan gjøres ved å få inn teknologi og IKT-kunnskap allerede i grunnskolen. – Slik tror jeg kanskje barn og unge kan utvikle en interesse for teknologi og data uavhengig av kjønn. De må få øynene opp for at denne kunnskapen er mer enn gaming og roboter, – at den har mange forskjellige bruksområder. Det vil i aller høyeste grad være en del av arbeidslivet fremover, også utover rene IT- selskaper, så det er viktig at det skapes interesse for disse fagene, sier Tonje Løvstakken.

– Jeg har selv erfart at det er lite fristende å velge en fagretning når det «bare er gutter» der. Hadde det ikke vært slik, ville jeg kanskje tatt fagbrev som elektriker før jeg begynte med ingeniørutdanning.

Lise Lyngsnes Randeberg ble Teknas tredje kvinnelige president i 2013.

Trenger både gutter og jenter

Da nåværende president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg, overtok som tredje kvinnelige president i 2013, var prosentandelen kvinner blant medlemmene på 27,4 prosent. – Den økende andelen kvinnelige teknologer er en utvikling vi har sett ved studiestedene, og da er det naturlig at det også speiles blant våre medlemmer. Tekna ønsker å samle alle som har eller holder på med en høyere utdanning innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag. Da må vi jobbe med å nå ut til, og ha et attraktivt tilbud til ut til alle potensielle medlemmer uavhengig av bakgrunn, arbeidssted, kjønn og alder, sier hun.

Hun presiserer at Norge kommer til å ha et stort behov for teknologer og realister fremover for å løse de store samfunnsutfordringene. – Da bør ikke kjønn være en parameter ved yrkesvalg. Vi trenger at flere, både gutter og jenter velger våre fag, sier hun.

Les også