Opp fra bølgedalen:

Får jobb i olja igjen

15.02.2018 | Tekst: Anne Grete Nordal. Foto: Lena Knutli

Marie Finstad Opgård (24) er en av de 89 prosent nyutdannede mastere i marin teknikk som hadde jobb før første november – en sterk økning sammenlignet med året før da tallet var helt nede i 52 prosent. Etter to tøffe år, ansetter petroleumsrelatert virksomhet nyutdannede igjen.

Tidlig ute: Marie Finstad Opgård hadde jobben ved Statoil ASA Forskningssenter i Trondheim i boks allerede midtveis i siste studieår ved NTNU.

Les også:
Slik søker du din første faste jobb
Ledighet for nyutdannede halvert på ett år
Håper flere tar doktorgrad

Arbeidsmarkedet for sivilingeniører fra marin teknikk har vært gjennom en bølgedal mens Marie Finstad Opgård har studert ved NTNU. Mens bare 52 prosent fra denne fagretningen hadde jobb per første november 2016, hadde tallet økt til 89 prosent i 2017, viser Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse for nyutdannede. Marie fant drømmejobben ved Statoil ASA Forskningssenter i Trondheim.

Trodde på jobbgaranti

Da Marie Finstad Opgård (24) begynte på sivilingeniørstudiet i marin teknikk ved NTNU høsten 2012 var det høy aktivitet i oljebransjen, og optimismen var stor. Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse viste at hundre prosent av avgangsstudentene den gang var i jobb før første november. – Det var veldig gode tider. Det virket som om jobb etter endt studie var en garanti, og bedriftene fokuserte på å markedsføre seg mot oss førsteklassinger tidlig via bedriftspresentasjoner, sier Finstad Opgård. Typiske jobber for ferdigutdannede fra marin teknikk er knyttet til olje og gass, skipsfart, skipsbygging, fiskeri og havbruk. Andre jobbområder i fremtiden kan være innen offshore vindturbiner, bølgekraft og flytende broer.

Traff med masteroppgaven: – Masteroppgaven min handlet om installasjoner av rørledninger – midt i blinken for hva jeg jobber med i Statoil, sier Marie Finstad Opgård. Bildet viser legging av rørledning fra Nyhamna til Aasta Hansteen for et par år siden. Foto: Eva Sleire/Statoil.

Bra timing: I forhold til 2016-kullet var Marie Finstad Opgård og hennes medstudenter heldige. 89 prosent av dem som var Tekna-medlemmer hadde jobb før første november 2017 mot bare 52 prosent i 2016.

Verst i 2016

Fortsatt viste Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse for nyutdannede gode tall i 2014, da 97 prosent innen marinteknikk var i jobb før første november, men i 2015 kommer de tydelige følgene av dårligere tider i oljesektoren. Da var 69 prosent av de nyutdannede innen marin teknikk i jobb per første november, og enda verre skulle det bli i 2016 da bare 52 prosent hadde fast jobb før første november.

Marie Finstad Opgård og hennes klassekamerater følte likevel ikke så stor uro i forhold til jobbmuligheter. – Situasjonen var selvfølgelig verst for de som gikk ut av femte klasse i 2015 og 2016. De fleste av oss som ennå bare var midtveis i studiene, tenkte nok at det alltid går opp igjen. Det vi merket de dårligere tidene mest på, var at det ble veldig vanskelig å få sommerjobb, sier hun.

Den siste arbeidsmarkedsstatistikken fra Tekna viser at de som gikk ut fra marin teknikk har hatt den største positive utviklingen fra året før.

Masteroppgaven avgjørende

Marie begynte å søke jobber allerede i oppstarten av semesteret i august 2016. – Det var ikke så mye som lå ute da, men mange av oss søkte på det som var. Statoil var et av de store selskapene som først la ut informasjon på sine nettsider med søknadsfrist i november for hvor vi kunne sende inn CV og karakterutskrifter. Det viktigste for meg var å få jobbe med noe jeg var interessert i, så jeg søkte ikke så mange andre steder.

Etter annen gangs intervju i begynnelsen av desember, fikk Marie jobbtilbud midt i desember i 2016.
– Jeg fikk inntrykk av at masteroppgaven min var veldig viktig for at jeg fikk jobben. Jeg skrev om installasjoner av rørledninger, og gjorde analyser på det. Det passer veldig godt i forhold til det jeg jobber med nå, nemlig installasjonsanalyser og operasjonsanalyser av rørledninger. Et veldig spennende prosjekt jeg var med på innledningen av, var Statoils nye prosjekt for karbonlagring. Jeg var med på a analysere hvordan CO2 kan lagres og fraktes ut til reservoar på havbunnen. Marie Finstad Opgård synes hun har vært svært heldig med at jobben er så relevant i forhold til hva hun studerte. – Nå lærer jeg en masse av svært dyktige kollegaer, og trives veldig godt, sier hun.

I tillegg til Marie, fikk fem andre fra klassen hennes jobb i Statoil. – De andre befinner seg i Oslo, Bergen, Stavanger og Stjørdal, forteller hun.

Jeg fikk inntrykk av at masteroppgaven min var veldig viktig for at jeg fikk jobben.

Tøff jobbsøkerprosess

Generelt har Marie inntrykk av at jobbjakten har vært en tøff prosess for mange i klassen. – Det er veldig variert hva folk driver med nå. Oljebransjen har tatt mange, men noen har nok havnet andre steder enn i typiske marinteknikkbedrifter. Jeg vet at noen har havnet i oppdrettsnæringen, noen i konsulentbransjen, noen i byggebransjen og noen i mer IT-rettede jobber. Det er også noen som har blitt lærere gjennom Statoils Teach First-opplegg.

– Hvis jeg ikke hadde fått jobb, ville jeg tatt noen byggfag i tillegg. Det var min plan B. Jeg interesserte meg for konstruksjonsfagene underveis på studiet, og byggfag ville supplert kompetansen min fra marin teknikk godt. Det løste seg heldigvis for meg. Av de som fortsatt ikke har fått jobb, vet jeg at det er noen som tar byggfag på NTNU.

Om jobben hadde ligget et helt annet sted i Norge, hadde ikke spilt noen rolle for Marie Finstad Opgård. – Jeg hadde ingen geografiske begrensninger. Det viktigste for meg at jeg får jobbe med noe jeg er interessert i.

Utvikling andel i jobb innen ulike fagretninger

Mens mange nyutdannede fra marin teknikk sleit hardt både i 2015 og i 2016 med å få jobb, har arbeidsmarkedet for kullet fra 2017 vært mye bedre.

Ledige innen petroleum

At ledigheten minker blant sivilingeniørene som jobber innen geofag, petroleumsteknologi, metallurgi etc, viser denne grafen basert på månedlige ledighetstall fra NAV.

Les også