Faglig utvikling
det aller viktigste

25.05.2018 | Tekst og foto: Anne Grete Nordal

Nysgjerrighet kombinert med uro for å opparbeide seg så smal kompetanse at å endre retning senere, gjør at Kaja Bye Svartveit gjerne kaster ser ut i ulike utfordringer.

Kaja Bye Svartveit vil nødig gro fast i for smal kompetanse, men stadig utvikle seg faglig.

Nye tall fra SSB viser sterk vekst i antall ledige jobber i Tekna-fagene i første kvartal. Nå er tiden inne for å smi mens jernet er varmt dersom du ønsker å bytte jobb. Jobbskifte kan by på muligheter for både høyere lønn og nye utfordringer. Vi har intervjuet flere Tekna-medlemmer om deres erfaringer fra å bytte jobb.

Les om oppsvinget i Tekna-jobber

Navn og alder: Kaja Bye Svartveit (39)
Utdanning: Sivilingeniør elektronikk og teleteknikk
Arbeidssted: Elate AS
Stilling: Konsulent
Forrige arbeidssted: Sensio AS

1. Hvor mange ganger har du skiftet stilling/arbeidsgiver i ditt yrkesaktive liv?

– Fire ganger. Det første var fra en trainee- og konsulentstilling i Software Innovation | IT Consult til applikasjonsingeniør for talegjenkjenning i Max Manus. Deretter byttet jeg til konsulent i Netlight. Så var jeg prosjektleder for velferdsteknologi i Sensio. Nå har jeg nettopp byttet igjen til konsulent i Elate. Jeg har visst byttet mellom konsulent og fast ansatt i produkselskaper annenhver gang.

2. Hvilket jobbytte har vært viktigst for din karrierevei?

– Det første jobbyttet var nok viktigst for meg, men det andre har også spilt en stor rolle.

3. Hvorfor var dette det mest avgjørende?

– Hos Max Manus fikk jeg raskt mye ansvar og mange forskjellige oppgaver å bryne meg på. Det var et miljø preget av tillit og respekt, og jeg fikk frihet til å utforske ulike retninger å videreutvikle meg innenfor, for eksempel teknisk hands-on, løsningsdesign, prosjektledelse, rådgivning og mye annet. Jeg lærte mye faglig og en god del om meg selv i løpet av de fem årene.
– I tillegg var det nok viktig å kjenne at det var mulig og helt greit å bytte jobb. Som nyutdannet følte jeg nok takknemlighet overfor min arbeidsgiver, som gjorde at jeg fikk dårlig samvittighet for å skulle (slutte. Men det er jo slik et arbeidsliv er; man må vurdere de mulighetene som byr seg og våge å ta fatt i dem.
Da jeg byttet jobb for andre gang, til konsulentbransjen, opplevde jeg hvor verdifull erfaringen jeg hadde fått i den forrige jobben var, og erfarte at kompetanse som føles som veldig spesifikk og teknologiavhengig som oftest kan komme til god nytte i mange ulike sammenhenger.

4. Hva har vært det viktigste for deg ved valg av ny jobb?

– Nysgjerrighet kombinert med uro for å bli for tett knyttet til teknologi som er svært smal eller opparbeide meg så smal kompetanse at å endre retning senere ville bli problematisk. «Jag trivs best i öppna landskap» hvor jeg kan kaste meg ut i ulike utfordringer. Om jeg blir sittende med de samme oppgavene igjen og igjen, begynner jeg å kjede meg, og da gjør utferdstrangen seg gjeldende.

Flere artikler i serien om jobbbytter:
Miljørådgiver Angela Marie Miller
Skredekspert Andrea Taurisano
Helsebyråkrat Tove Ringerikes
HMS- og kvalitetssjef Magnus Christiansen

Vi bringer flere intervjuer med Tekna-medlemmer som har byttet jobb og deres erfaringer med det, denne uka.

Les også