Fagkunnskap viktigere enn samarbeid for doktorgrad

14.05.2019 | Tekst: Øystein Krogsrud og Anne Grete Nordal

Virksomheter som vil ansette en med doktorgrad legger større vekt på gode fagkunnskaper enn gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Resultatet er motsatt for mastere, viser en fersk NIFU-rapport.

Prioritering. Fagkunnskap er viktigere enn samarbeidsevner for virksomheter som skal ansette en kandidat med doktorgrad. Foto: Getty Images

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg er ikke overrasket over at fagkunnskap er viktigere enn samarbeidsevner for virksomheter som skal ansette en kandidat med doktorgrad.

–  Det er ikke så rart at de som ønsker å ansette forskere er opptatt av faglig kompetanse. Det er vel nettopp på grunn av den faglige dybden at de ønsker medarbeidere med doktorgrad.

Blant virksomheter som oppgir doktorgrad som mest relevant for virksomheten, foretrekker 60 prosent en kandidat med gode fagkunnskaper og svakere kommunikasjons- og samarbeidsevner. For mastere derimot vektes gode kommunikasjons- og samarbeidsevner høyere enn god fagkunnskap, stilt overfor det samme valget. Gode fagkunnskaper vektes lavest for bachelor, mellom de tre utdanningsnivåene.

Tekna-presidenten tror at arbeidsmarkedet ikke vet nok om hva forskerkompetanse egentlig betyr.

–  Mange arbeidsgivere vil nok få en positiv overraskelse når de oppdager at en doktorgradsutdanning også gjør kandidatene gode på faglig ledelse, prosjektledelse, overordnet analyse og gir innsikt i løsning av komplekse problemer. Jeg tror forskerkompetanse ikke blir utnyttet eller etterspurt nok i dagens arbeidsmarked fordi få vet hva disse kandidatene egentlig kan.

Karakterer viktigst for Tekna-kompetanse

Ifølge NIFU-rapporten er gode karakterer det viktigste kjennetegnet ved en nyansatt for arbeidsgivere hvor mastergrad eller høyere er oppgitt som særlig relevant for virksomheten.

Ferdigheter viktigere enn tverrfaglig

For virksomheter som har ansatt minst én master er gode yrkesspesifikke ferdigheter viktigere enn å være god til å jobbe tverrfaglig.

Kunnskapstilegnelse viktigste ferdighet

Arbeidsgivere som har oppgitt at master eller høyere er mest relevant for virksomheten, svarer at god evne til å tilegne seg ny kunnskap som er relevant for virksomheten, er den viktigste ferdigheten.

Les også: Arbeidsgivere ønsker doktorgrad i naturvitenskap