En god start i
det offentlige

25.05.2018 | Tekst og foto: Anne Grete Nordal

– Alle mine jobbytter har vært viktige på hver sin måte, sier Magnus Christiansen som startet i det offentlige, byttet til konsulent i det private, og nå jobber langsiktig på ledernivå.

– Å gå fra en litt omflakkende virksomhet som konsulent til å få bryne seg på å få jobbe med et selskap over lenger tid, og jobbe mer på det strategiske planet, har vært viktig i mitt siste jobbytte, sier Magnus Christiansen i PGS.

Nye tall fra SSB viser sterk vekst i antall ledige jobber i Tekna-fagene i første kvartal. Nå er tiden inne for å smi mens jernet er varmt dersom du ønsker å bytte jobb. Jobbskifte kan by på muligheter for både høyere lønn og nye utfordringer. Vi har intervjuet flere Tekna-medlemmer om deres erfaringer fra å bytte jobb.

Les om oppsvinget i Tekna-jobber

Navn: Magnus Christiansen (39)
Utdanning: Master of science Heriot-Watt University – Edinburgh 2002, Cand.scient Environmental Chemistry 2004, Universitetet i Oslo
Arbeidssted: PGS Geophysical AS
Stilling: Vice president HSEQ/ HMS- og kvalitetssjef
Forrige arbeidssted: DNV GL

1. Hvor mange ganger har du skiftet stilling/arbeidsgiver i ditt yrkesaktive liv?

– Jeg har byttet jobb tre ganger mellom ulike arbeidsgivere. Første jobb etter utdanning var i Forsvarets forskningsinstitutt, FFI. Så skiftet jeg til Det norske Veritas der jeg flyttet litt rundt internt fra landbasert industriavdeling, til olje- og gass, til maritimt og tilbake til landbasert virksomhet. Mitt tredje jobbytte var til PGS der jeg jobber nå.

2. Hvilket jobbytte har vært viktigst for din karrierevei?

– Det høres kanskje litt kjedelig ut, men alle mine jobbytter har vært viktige på forskjellige måter.

3. Hvorfor var disse jobbyttene viktige?

– Det første jobbytte fra FFI til DNV var viktig på den måten at jeg gikk fra offentlig til privat sektor. Å går fra å jobbe i forsvarssektoren, til å jobbe som konsulent i DNV med mange ulike virksomheter i ulike bransjer var veldig lærerikt. Som konsulent i DNV fikk jeg varierte arbeidsoppgaver, og jobbet med mange ulike type selskaper fra bitte små til store, nasjonale, europeiske, internasjonale selskaper. Jeg fikk oppleve hvordan arbeidskulturen er i ulike selskaper. Det er en veldig fin ting å gjøre tidlig i karrieren sin.

– Neste jobbytte til PGS i 2013 var viktig fordi jeg nå var klar for å jobbe mer langsiktig. Som miljøsjef i PGS har det vært fint å jobbe mer strategisk i et selskap over lenger tid. Det har jeg gjort frem til nyttår i år, da jeg rykket opp et hakk og tok ansvar for hele HMS- og kvalitetssikringsarbeidet i selskapet. Det betyr at jeg fortsatt jobber med den langsiktige, strategiske biten, men med et enda større og mer langsiktig ansvar. Det liker jeg veldig godt.

4. Hva har vært det viktigste for deg ved valg av ny jobb?

– Den første jobben man tar er gjerne litt tilfeldig. Ikke alle har en helt klar formening om akkurat hvilken arbeidsgiver man vil ha og innenfor hvilket felt man vil jobbe. Og det avhenger selvfølgelig av arbeidsmarkedet også. I de neste jobbyttene har man fått litt erfaring og vet kanskje mer om hva man liker å jobbe med. Det er mange ulike tilnærminger til jobbytter. Noe er bra ett sted, andre ting er bra andre steder, og det kommer an på hva man trives med. For meg er det viktig at jeg har en jobb der jeg kan lære noe nytt og spennende. Hvis det blir for mye «Status Quo» og ting repeterer seg, mister jeg kanskje litt interessen. Andre er fornøyd med en jobb der det mer forutsigbart.

Flere artikler i serien om jobbbytter:
Sivilingeniør Kaja Bye Svartveit
Miljørådgiver Angela Marie Miller
Skredekspert Andrea Taurisano
Helsebyråkrat Tove Ringerikes

Vi bringer flere intervjuer med Tekna-medlemmer som har byttet jobb og deres erfaringer med det, denne uka.

Les også