Det koker i IT-bransjen

08.05.2019 | Tekst: Øystein Krogsrud

Nye tall for yrkesfordelte arbeidsplasser viser at det fortsatt koker i IT-bransjen. Høy etterspørsel etter IT-kompetanse bidrar også til høy lønnsvekst for denne yrkesgruppen.

Opptur. IKT-yrker har høyest vekst for nye arbeidsplasser blant Tekna-yrker og har også høyest lønnsvekst.

IT og telekommunikasjon legger beslag på fem av de seks øverste plassene for prosentvis vekst i arbeidsplasser i Tekna-yrker siste år. Kun ledere av olje- og gassutvinning blander seg inn i toppen med en tredjeplass bak systemadministratorer og sivilingeniører innen telekommunikasjon. Det viser nye tall fra SSB på onsdag.

I antall er det andre programvare- og applikasjonsutviklere som øker mest blant vekstyrkene. Dette er en stor gruppe med 15 850 lønnstakere, som er 1719 flere enn for et år siden. De nye tallene viser seks prosent vekst siste år for sivilingeniører i petroleumsteknologi. Ulike miljørelaterte Tekna-yrker har høy vekst, og det samme gjelder også flere Tekna-yrker i bygg- og anleggsbransjen. Se tabellen nederst i artikkelen for en mer detaljert oversikt.

Onsdag kom det også nye tall for yrkesfordelt lønnsnivå. Her har den store gruppen med såkalte andre programvare- og applikasjonsutviklere hatt høyest gjennomsnittlig lønnsvekst det siste året med 4,4 prosent. Det gjelder avtalt månedslønn, mens ledere innen akvakultur topper for månedslønn, som inkluderer bonus og uregelmessige tillegg. Se tabell under for lønnstall i alle Tekna-yrkene.