Velg faggruppe:

De beste masterprogrammene

Publisert: 30.03.2017 | Tekst: Anne Grete Nordal |  Grafikk: ClayLab


Usikker før søknadsfristen 15. april? Tekna Magasinet har foretatt en rangering basert på svarene fra studenter innen mer enn 80 studieprogram i hovedgruppen Naturvitenskapelige og tekniske fag (inkl ingeniørfag) i Studiebarometeret som NOKUT står bak.

Faggrupper som er med i undersøkelsen:
• Biologiske fag
• Bygg- og anleggsfag
• Fysiske og kjemiske fag
• Geofag
• Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag
• Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet

liten

Helse er Norges nye vekstnæring

Nye tall fra Menon Economics viser sterk vekst i den norske helseindustrien. Tekna-president og helsegründer Lise Lyngsnes Randeberg håper en ny leddgiktskanner skal bidra til videre vekst.

tara_skip

Omstillingsevne ga drømmejobb

Tara Jahangiry (25) fulgte familiens omstillingsevne da bunnen falt ut av arbeidsmarkedet. Hun begynte å tenke nytt og omskolerte seg fra skipsdesign til prestasjonsanalyse.

tekna_kommune

Teknas lønnsstatistikk 2016

Teknas lønnsstatistikk viser at statlig sektor er siste års lønnsvinner. Privat sektor er ikke overraskende den største taperen.