Billigere medlemskap
for nyutdannede

12.06.2017 | Tekst og foto: Anne Grete Nordal


– En kjempemessig gladsak, sier leder av Tekna Student Karen ane Skjennum som kommentar til at nyutdannede skal få nyte godt av Teknas medlemstilbud til fortsatt studentpris første halvår etter endt studium.

– Dette håper vi er en ekstra motivasjon som gjør at mange har lyst til å bli med videre i Tekna også som ferdig utdannet, sier leder av Tekna Student, Karen Ane Skjennum om nye kontingentregler.

Nå blir det billigere å være medlem av Tekna som nyutdannet. Det ble klart etter at Teknas øverste organ, Representantskapsmøtet, i helgen vedtok at studentmedlemmer skal få en billigere vei i overgangsfasen til arbeidslivet og ordinært Tekna-medlem. Som student betaler du bare 150 kroner i halvåret. Som nyutdannet får du heretter fortsette det første halvåret på studentkontingent. Deretter skjer det en trappevis økning mot full ordinær kontingent.

– Dette er en kjempemessig gladsak for alle studentmedlemmer, sier leder av Tekna Student, Karen Ane Skjennum. Det betyr at hvis du for eksempel går ut med avsluttende eksamen i år, får du et halvt år til som om du var student. Det gjør at du kan benytte deg av alle godene ordinære medlemmer har til studentkontingent et halvt år.

Vi håper det er en ekstra motivasjon som gjør at mange har lyst til å bli med videre i Tekna også som ferdig utdannet.
Som tidligere studentmedlem beholder du altså nå studentkontingent første halvår etter eksamen og betaler så en fjerdedel det neste halvåret, før du går inn på et opptrappingsløp. Det er en fjerdedel det første året etter avsluttet eksamen, halv kontingent det andre året etter eksamen og tre fjerdedeler det tredje året etter eksamen.

Gratis for arbeidsledige

På Representantskapsmøtet ble det også vedtatt at arbeidsledige og permitterte skal slippe å betale foreningskontingent. Tidligere har arbeidsledige betalt en fjerdedel av ordinær kontingent.

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet

dsc_6044

De beste masterprogrammene

Usikker før søknadsfristen til høyere utdanning 15. april? Tekna Magasinet har rangert studiekvalitet og karakterfordeling for mer enn 80 masterprogram i Naturvitenskapelige og tekniske fag.

liten

Helse er Norges nye vekstnæring

Nye tall fra Menon Economics viser sterk vekst i den norske helseindustrien. Tekna-president og helsegründer Lise Lyngsnes Randeberg håper en ny leddgiktskanner skal bidra til videre vekst.

tara_skip

Omstillingsevne ga drømmejobb

Tara Jahangiry (25) fulgte familiens omstillingsevne da bunnen falt ut av arbeidsmarkedet. Hun begynte å tenke nytt og omskolerte seg fra skipsdesign til prestasjonsanalyse.