Ber arbeidsministeren endre dagpengeforskriften

Publisert: 05.05.2017 | Tekst: Anne Grete Nordal

Tekna har bedt arbeidsminister Anniken Hauglie innføre mer fleksible ordninger for høyt utdannede arbeidsledige som ønsker å ta kurs og emner som gir studiepoeng uten av de mister dagpenger.

– Denne saken viser tydelig at vi fortsatt har utfordringer med dagens regelverk, sier direktør for samfunnspolitisk seksjon i Tekna, Terje Sletnes, og viser til Tekna Magasinets sak om Anna Nærland som ble nektet dagpenger fordi hun tok utdanning som gir studiepoeng under permittering.

Les også: Nektet dagpenger ved omskolering

Det er ikke første gang arbeidsledige Tekna-medlemmer har støtt på et stivt NAV-regelverk. Tekna tok saken opp med arbeidsminister Anniken Hauglie for over ett år siden, og noen oppmykninger er gjennomført. Man skal kunne fullføre påbegynt utdanning uten trekk i dagpenger, og man kan kombinere dagpenger med utdanning som lar seg kombinere med full jobb. Man kan også gå lengre på dagpenger mens man etablerer egen virksomhet.

– Endringene tar likevel ikke tak i det som nå er hovedutfordringen for våre arbeidsledige medlemmer, sier Terje Sletnes. Fortsatt er det nemlig slik at ethvert avlagt studiepoeng kan gi grunnlag for trekk i dagpenger. Det er et hinder for at våre ledige medlemmer skal kunne skaffe seg en faglig påbygning som gjør at de lettere kan få seg jobb.

Ja til sveisekurs – nei til universitetsfag
I brevet til arbeidsministeren skriver Tekna at for et land som er avhengig av godt kvalifiserte arbeidstakere, kan det neppe være en tilsiktet ordning at høyt utdannede arbeidstakere ikke har mulighet for å kvalifisere seg til en ny jobb ved å ta kurs på universitet og høyskole, men er henvist til sveisekurs eller truckførerbevis hvis man ønsker faglig påbygging i form av økonomistyring, personalledelse, juss eller regnskap, uten å miste retten til dagpenger.

– Resultatet er at det i dag er et økende antall langtidsutdannede som i praksis blir avskåret fra å ta de kursene de trenger og dermed blir sittende som passive mottakere av dagpenger, sier Terje Sletnes.
Han opplyser at Tekna fortsetter å arbeide for å endre dagpengeforskriften slik at det blir mulig å ta kortere enkeltemner, kurs og delkurs med studiepoeng, uten at man mister dagpengene.
– Det blir feil dersom ledige blir passive mottakere av dagpenger i stedet for å kunne gjøre seg mer kvalifisert til sin neste jobb, sier han.

Dette skal diskuteres på R-møtet:
• Hvordan kan Tekna som organisasjon bidra til å ivareta medlemmenes behov for kompetanseutvikling i et arbeidsliv med betydelige omstillinger?
• Hvordan kan tillitsvalgte i bedrifter og virksomheter jobbe for mer og bedre kompetanseutvikling?
• Hvilken rolle kan Teknas faggrupper og faglige nettverk ha i kompetanseutvikling?

Har du innspill, send dem til politikk@tekna.no.

Slik er reglene om dagpenger
Hovedregelen i Folketrygdloven er at det ikke ytes dagpenger de som tar utdanning eller
opplæring i arbeidstiden.
Loven gir imidlertid anledning til å gjøre unntak for «utdanning eller opplæring av kortere varighet innenfor normal arbeidstid».
Dette unntaket er konkretisert som «ved deltaking i kortvarig utdanning eller opplæring på full tid som i sin helhet er gjennomført innenfor en tremåneders periode».
Dette unntaket gjelder imidlertid ikke for kurs som gir studiepoeng, ved at «(e)nhver deleksamen regnes i denne sammenheng som del av et lengre utdanningsløp».
Dette betyr at alle enkeltemner, kurs og del-kurs som gir studiepoeng – og som dermed kan inngå i en grad eller lengre utdanningsløp – gir grunnlag for avslag på dagpenger.

– Tekna jobber for oppmykning av dagpengeforskriften slik at høyt utdannede arbeidsledige skal kunne ta etterutdanning i universitetsfag uten å miste dagpenger, opplyser direktør i samfunnspolitisk seksjon i Tekna, Terje Sletnes.

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet

dsc_6044

De beste masterprogrammene

Usikker før søknadsfristen til høyere utdanning 15. april? Tekna Magasinet har rangert studiekvalitet og karakterfordeling for mer enn 80 masterprogram i Naturvitenskapelige og tekniske fag.

liten

Helse er Norges nye vekstnæring

Nye tall fra Menon Economics viser sterk vekst i den norske helseindustrien. Tekna-president og helsegründer Lise Lyngsnes Randeberg håper en ny leddgiktskanner skal bidra til videre vekst.

tara_skip

Omstillingsevne ga drømmejobb

Tara Jahangiry (25) fulgte familiens omstillingsevne da bunnen falt ut av arbeidsmarkedet. Hun begynte å tenke nytt og omskolerte seg fra skipsdesign til prestasjonsanalyse.