Arbeidsledige fritas foreningskontingent

12.06.2017 | Tekst og foto: Anne Grete Nordal


Arbeidsledige og permitterte Tekna-medlemmer skal nå slippe å betale kontingent til foreningen. Det er klart etter at foreningens øverste organ, Representantskapet, vedtok dette på Hamar i helgen.

Hovedstyret, ved Camilla Bjørn, fikk full tilslutning fra Representantskapsmøtet, da hun la frem forslaget om at arbeidsledige og permitterte Tekna-medlemmer skal få gratis medlemsskap.

Det vanskelige arbeidsmarkedet for Tekna-medlemmer innen petroleumsrelatert virksomhet har opptatt Tekna i stor grad de siste par årene, og en rekke tiltak for å lette situasjonen for disse er gjennomført. Blant annet har Møteplassen som først startet i Stavanger, vært en stor suksess. Hittil har arbeidsledige betalt en fjerdedel av ordinær foreningskontingent.

Nå er det klart at arbeidsledige og permitterte, som et ytterligere tiltak, får gratis medlemskap.
– Vi skal fortsette å jobbe for de arbeidsledige, og ønsker å beholde dem i organisasjonen i den perioden de er ledige, og videre når de kommer tilbake i jobb igjen. Slik kan de få utnyttet medlemskapet sitt til fulle også i en vanskelig periode, sa hovedstyremedlem Camilla Bjørn da hun la frem saken for Teknas representantskapsmøte i helgen.

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet

dsc_6044

De beste masterprogrammene

Usikker før søknadsfristen til høyere utdanning 15. april? Tekna Magasinet har rangert studiekvalitet og karakterfordeling for mer enn 80 masterprogram i Naturvitenskapelige og tekniske fag.

liten

Helse er Norges nye vekstnæring

Nye tall fra Menon Economics viser sterk vekst i den norske helseindustrien. Tekna-president og helsegründer Lise Lyngsnes Randeberg håper en ny leddgiktskanner skal bidra til videre vekst.

tara_skip

Omstillingsevne ga drømmejobb

Tara Jahangiry (25) fulgte familiens omstillingsevne da bunnen falt ut av arbeidsmarkedet. Hun begynte å tenke nytt og omskolerte seg fra skipsdesign til prestasjonsanalyse.