Arbeidsgivere ønsker doktorgrad i naturvitenskap

14.05.2019 | Tekst: Øystein Krogsrud  og Anne Grete Nordal

Det kan lønne seg å ta doktorgrad hvis du tar utdanning innen naturvitenskap, viser en fersk NIFU-rapport.

Rekrutterer helst fra: På doktogradsnivå er utdanning innen real- og naturfag mest etterspurt. Illustrasjonsfoto: Tekna/Mikkel Moe

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg

Kun tre prosent av norske virksomheter anser real- og naturfag som det viktigste fagfeltet i rekrutteringen de neste fem årene. Det viser NIFU-rapporten «Utdanning for arbeidslivet». På doktorgradsnivå er det imidlertid real- og naturfag som peker seg ut positivt, og real- og naturfag er også mer etterspurt på masternivå enn på lavere nivåer. På masternivå er det dog langt større behov for å rekruttere fra tekniske fag enn for realister.

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg er opptatt av behovet for både teknologer og naturvitere for å løse store utfordringer i samfunnet.

–  Teknologer og naturvitere har kompetanse som er avgjørende for å lykkes med å løse store samfunnsutfordringer som klima, helse og IT-sikkerhet. Dette skjønner arbeidsgiverne. Norske bedrifter trenger Tekna-kompetanse på høyt nivå om de skal henge med i et stadig mer teknologiintensivt samfunn og marked.

Tekniske tjenester og IKT på topp

Generelt viser NIFU-rapporten et stort behov for å rekruttere mastere. Størst behov for mastere er det i næringsgruppene «Faglige vitenskapelige og tekniske tjenester» og innen «Informasjon og kommunikasjon».

Mastere i større virksomheter

Det er høyest behov for mastere i større virksomheter med mange ansatte. Tekna-presidenten mener at flere små og mellomstore bedrifter bør rekruttere mastere.

Våre medlemmer er fagspesialister og har mye å bidra med. Vi vet at produktiviteten øker i bedrifter med ansatte med mastergrad. Derfor burde også enda flere små og mellomstore bedrifter rekruttere ansatte med Tekna-kompetanse, sier Lyngsnes Randeberg.

Les også: Fagkunnskap viktigere enn samarbeid for doktorgrad