Agderlærere kursa i koding

23.04.2019 | Tekst og foto: Kenneth Stubhaug Karlsen

Tekna samlet 25 realfagslærere i Agder til kurs i programmering. Foredragsholderne fra Simula møtte en svært engasjert gjeng under to kurskvelder på Møglestu videregående skole i Lillesand.

Silje Tveiten og Silje Stormo Lindell lærer om programmeringsspråket Python på kurs i regi av Tekna.

Tekna Realistene med Kjell Holthe i spissen tok med seg suksessen fra tidligere kurs i Oslo og satte opp programmeringskurs for lærere i Agder. Alle plassene ble fylt opp på rekordtid, og lærere fra flere skoler i Agder deltok.

Fornøyde lærere

Silje Tveiten og Silje Stormo Lindell er begge lærere på Møglestu videregående skole, og fungerte som lokale arrangører i tillegg til at de begge deltok på kurset. De er veldig fornøyde med kurset, og har fått tilbakemelding fra flere om at de dro rett hjem for å kode mer da første kurskveld var gjennomført.

– Det har vært et veldig bra kurs. Vi begynte helt på scratch, men det tror jeg var nødvendig ettersom vi nok var på litt forskjellige nivåer. Deltakerne har gitt gode tilbakemeldinger til oss, sier Tveiten. På Møglestu vgs. underviser hun i matematikk, fysikk og naturfag.

Programmering gir en annen tenkemåte

Både Tveiten og Lindell synes at programmering har sin naturlige plass i realfagene. De mener at elever bør kunne gjøre enkle simuleringer selv, og forstå hvordan simuleringer er bygget opp. Denne kunnskapen får det gjennom å lære programmering.

– Det som er bra med programmering er at du får en annen måte å tenke på. Du tilegner deg en algoritmisk tenking som jeg synes det er bra at elevene får inn tidlig, sier Lindell. Hun underviser i matematikk og fysikk ved Møglestu vgs.

Eina Bergem Jørgensen og Marie Roald fra Simula holdt kurs for engasjerte lærere i Agder

Stort engasjement

Marie Roald og Eina Bergem Jørgensen fra Simula hadde tatt turen til Lillesand for å kurse lærerne i Agder. Roald, som selv holder på med en doktorgrad i maskinlæring, liker engasjementet hun møter når hun holder kurs i programmering for lærere.
– De fleste Tekna-lærere er veldig gira på koding. Noen frykter litt at det kommer enda en ting som skal inn i skolen, men det er viktig for oss å fremheve at programmering er en naturlig del av matematikk og de andre realfagene, sier Roald.

Nyttig tilvekst til egen undervisning

Jørgensen holder på med en bachelor i fysikk ved Universitetet i Oslo, og jobber med undervisning i Simula ved siden av studiene. Hun tror kursene er populære fordi de er relevante for lærernes arbeidshverdag.

– Mitt inntrykk er at mange lærere blir ekstra ivrige når de ser hva programmeringen kan bidra til i fagene deres. De opplever at det treffer de temaene de holder på med. Når de ser nytten av programmeringen vil de gjøre mer av det, sier Jørgensen.

Silje Stormo Lindell og Silje Tveiten er lærere ved Møglestu videregående skole. De var både vertskap og deltakere på programmeringskurset i regi av Tekna.

Fullt på rekordtid

Informasjon om at Realistene holdt kurs i programmering for lærere i Oslo gikk ut i Teknas Skoleinfo i Agder. Da kom det raskt forespørsler fra medlemmer ved skoler i begge Agder-fylkene om Realistene også kunne holde tilsvarende kurs for lærere i Agder.
– Ved hjelp av mange gode krefter ble dette raskt avklart, og når invitasjonen var sendt ut, ble kurset fulltegnet før det var gått ett døgn. Det var veldig gøy å se den gode responsen, sier Kjell Holthe. Han er tillitsvalgt i Vest-Agder Fylkeskommune og en av Teknas primus motorer på Sørlandet.

Les også